Spore satelit tv piratkort! - Page 3

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Re: Spore satelit tv piratkort!
snipped-for-privacy@havblik.webxorcist.com writes:

Quoted text here. Click to load it

Jeg mener det stammer fra Radiostøjloven. SVJH, var det oprindeligt
P&T's opgave, og at den senere blev givet videre til Telestyrelsen
eller Teleinspektionen.

Jeg har inde på www.retsinfo.dk, men jeg er vist ikke så godt til at søge...

Jeg fandt dog §72 i grundloven som omhandler boligens ukrænkelighed :-)


/Kai


Re: Spore satelit tv piratkort!
On Thu, 15 Jan 2004 19:28:39 GMT, Kai Harrekilde-Petersen

Quoted text here. Click to load it

Jo jo, det er da til en grænse også fair nok at hvis jeg har noget der
støjer ind over reserverede frekvensområder og ødelægger en hel masse
ad for andre mennesker, at så kan de få lov at gå ind og slukke det.

Lige så vel med vand og gas som JBH påpeger. Men umiddelbart kan jeg
ikke se at Radiostøjloven har noget med piratkort at gøre. Nu ved jeg
ikke pokkers meget om paraboler og satellitmodtagere, men jeg
forestiller mig ikke at de pludselig begynder at støje enormt meget
fordi man sætter et piratkort i :-)

Så hvis en Viasat mand med baggrund i Radiostøjloven tiltusker sig
adgang til mit hjem - ikke for at udføre opgaver som dem der
formentlig i Radiostøjloven er givet særlig undtagelse fra §72 for -
men for at snuse rundt og se om jeg har et piratkort - ja, så er det
sgu da embedsmisbrug så det klasker.


Mvh.

Thomas


Re: Spore satelit tv piratkort!

.
Quoted text here. Click to load it
Vi lever desværre i et land, hvor bekendgørelser direkte undsiger samme § i
grundloven. En bekendtgørelse behøver ikke at være et i folketinget
lovfæstet grundlag - for så ville det være ulovligt - iflg. grundloven.

Det er således, at enkelte offentlige institutioner mod forevisning af
behørig legitimation har uhindret ret til adgang til boligen. Det er
korrekt, at det fortrinsvis er el/gas-og-vand aflæsere, telestyrelsen, DR's
licenskontor. Jeg kan ikke lige komme i tanke om flere, men det kan helt
sikkert støves op ved gennegang af samtlige bekendtgørelser i slige sager.

Jeg kan ikke forestille mig, at et ikke-statsligt foretagne har bemyndigelse
til uhindret adgang til boligen. Der kræver stadig en dommerkendelse. Den
vil næppe blive givet i almindelige skyldnerforhold, der altid behandles som
en inkassoforretning foretaget gennem fogedretten, hvortil du bliver stævnet
til fremmøde på en given dag og ved udeblivelse dømt på sagsøgers krav. Ved
fremmøde kan man altid protestere eller bestride kravet som værende korrekt,
hvorved sagen overgives til retten. Der skal så sagsøger fremkomme med sit
krav, hvor han samtidig skal kunne løfte bevisbyrden for kravets art og
størrelse. Kan han ikke det, frifindes sagsøgte.

Ved begrundet mistanke om kriminelle aktiviteter vil en dommerkendelse vel
sædvanligvis blive givet, men så er det en opgave for politi og den
offentlige anklager.
--
Med venlig hilsen
Karsten H. Jensen


Re: Spore satelit tv piratkort!
Hej

Quoted text here. Click to load it
DR's

At el værket, vand værket og andre lignende har krav på uhindret adgang
til installationen ligger jo i den leveringsaftale man har med dem, hvis du
ikke har indlagt el f.eks. har elværket ingen ret ti adgang til din bolig.

Mvh MaxRe: Spore satelit tv piratkort!
Quoted text here. Click to load it

Har DR's licenskontot adgang til bolig?

Det tror jeg ikke. Ellers syntes jeg lige vi skulle spørge i
dk.videnskab.jura

Frederik
Re: Spore satelit tv piratkort!
Quoted text here. Click to load it

Der er/var ofte en politibetjent med i besætningen på en pejlevogn for at
have juraen i orden. Jeg har hørt det omtalt i min EDR-afdeling når
telestyrelsens folk var forbi for at holde foredrag. Men derfor var det
alligevel nødvendigt at skaffe en dommerkendelse i ny og næ.

/Lars

Re: Spore satelit tv piratkort!

Quoted text here. Click to load it
du
Nej, det har du fuldstændig ret i. Det der med "leveribgsaftale", det vil
jeg nu hellere kalde abonnements-betingelser.
--
Med venlig hilsen
Karsten H. Jensen


Re: Spore satelit tv piratkort!
On Fri, 16 Jan 2004 00:07:13 +0100, "KHJ" <bitosnabelatdcadslpunktumdk>

Quoted text here. Click to load it

Dette gælder IKKE DR´s licenskontor.

Ønsker de adgang til en bolig uden beboerens tilladelse,
kræves en dommerkendelse.

--
Kim
 

Re: Spore satelit tv piratkort!

Quoted text here. Click to load it
Du har ret - helt og aldesles:


Har jeg pligt til at lade en kontrollør fra licenskontoret komme ind i min
stue?
Jeg havde en yderst kedelig oplevelse forleden dag. Som studerende har jeg
valgt ikke at have et tv (min mor bor også ret tæt på, så der kan jeg se alt
det fjernsyn jeg vil). Jeg betaler licens for radio, men ikke tv.

I sidste uge kom der en kontrollør fra DR og forlangt at komme ind i min
stue, for at se om jeg havde et tv-apparat. Han sagde at jeg kunne vælge at
lukke ham ind, eller at han kunne skaffe en kendelse fra retten, så han
kunne komme ind ved hjælp af myndighederne. Kan han true mig på den måde?

Jeg vil ikke lukke fremmede mennesker ind i mit hjem, han kunne jo i
princippet være hvem som helst!

Kan jeg nu forvente at han kommer med politiet og forlanger at komme ind til
mig???? eller var det tomme trusler.

Svar:
Hvis licenskontoret ønsker at komme ind i en beboelse for at se, om der er
tv, skal det ske med fogedrettens bistand. Derfor kan det udmærket tænkes,
at den pågældende dukker op igen.
Du har ikke pligt til at lukke DR ind, medmindre fogedretten deltager i den
udgående fogedforretning.

Med venlig hilsen

Erik Frodelundhar jeg lige klippet fra "familieadvokaten".Jeg beklager min fejlagtige påstand.
--
Med venlig hilsen
Karsten H. Jensen


Re: Spore satelit tv piratkort!

Quoted text here. Click to load it
De aflæser billedet fra TV'et, via udstrålingen fra højspændingen, og se om
det er fra en af "deres" kanaler.:
http://www.politrix.org/foia/tempest/tempest-leak.htm
Man kan sågar via indlagte koder i softwaren, "genkende" software og se på
hvor mange comp. den køre på, og via sit kundereg. se om der er købt, el.
hvor mange der er købt licens til. Fagre nye verden- teknikken er alm. kendt
i forsvaret her hjemme. På alm. CRT kan det gøres på relativ stor afstand,
100 m., på kortere kan selv uskærmede TFT display aflæses. Men så er vi ovre
i skæg_og_blå briller-branchen, spionage-branchen.Site Timeline