Problem med Siemens FM766N6 VCR

Hej NG! Sidder og roder med ovenstående. Efter ilægning af kassette sløjfer den straks ind og går i "pause-mode". Et tryk på start igangsætter trykrullen, men opsamlingen kører ikke..... Der har været periodiske problem med udsmidning af kassette samt andre mærkelige fænomener såsom indsløjfning uden kassette etc.

Nogen der har nogle hints??

Med venlige hilsner, Torben W., Sønderborg

Reply to
Torben Wridt
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.