Panelisering i Eagle....jeg går amok.....;-(

Godt så....jeg overser nok eet eller andet totalt åbenlyst(det håber jeg skisme snart!).

Jeg sidder med et lille print, som jeg gerne vil har lavet nogle stykker af med den aldeles glimrende toner transfer metode, men det holder ikke helt at udskrive 1 lille print på et helt A4 ark, når der burde kunne være mindst 30 af disse små prints på samme ark.

Så jeg kan da bare tænde de lag jeg skal bruge, kopiere det ud til et array med en masse prints i, i A4 størrelse. Men sådan leger vi altså bare ikke kan jeg se.

Har forsøgt i BOARD med at køre panelize.ulp, markere , CUT og PASTE, men jeg får en fejlmelding om at jeg ikke kan gøre dette i BOARD, men kun i SCHEMATIC.

Kun hvis jeg slukker ORIGINS layeret kan jeg få lov. Men når jeg så markerer det, copy og paste, så får jeg kun baner og vias med. Ingen komponentøer.

Jeg gør eet eller andet helt forkert, for andre kan sgida få det til at virke.

Der er vel ikke en venlig sjæl med tjek på eagle der kan give mig en step by step anvisning, skåret ud i pap (eller PCB)?

a la "fat med højre hånds tommel- og pegefinger..."

Mvh Henrik

Reply to
Henrik Mortensen
Loading thread data ...

Markere først emnet, klik på klip, klik på emnet m. højre musetast, derefter paste. sådan kan du kopiere Board i Eagle. Vær opmærksom på at du ikke kan lave A4 board i Eagle med mindre du har prof. version.

"Henrik Mortensen" skrev i en meddelelse news:cc9k71$aeh$ snipped-for-privacy@news.cybercity.dk...

af

at

30

array

markerer

by

Reply to
Børge Larsen

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.