OLIMEX, og "cut to borders", hvordan virker det?

Jeg kan læse på olimex´s hjemmeside at de laver "cut to borders", men hvad er "borders " helt præcist?

Snakker vi om "dimension" layeret i eagle her, eller skal man tegne en 10mil ramme omkring banerne?

Hvis jeg skal bruge "dimension" layeret så skal det vel markeres når jeg laver gerberfilerne?

Eller har jeg fuldstændigt misforstået det?

Mvh Henrik

Reply to
Henrik Mortensen
Loading thread data ...

10mil

De bruger dimension layer. Da de klipper printet ud, så sætter det nogle begrænsninger for hvad du kan lave. De klipper også normalt lidt uden for de afmærkede dimensioner, så printet er en lille smule større.

Du skal ikke lave gerberfiler til Olimex, du sender bare din layout fil direkter.

Reply to
HKJ

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.