MOV, hvad er det, og hvordan bruger jeg det?

I forbindelse med en strømforsyningsdel falder jeg over begrebet MOV, der nok er forkortelsen for "metal Oxide Varistor"(måske?) og jeg kan nok regne mig frem til at den sidder der for at fjerne hurtige variationer i spændingen, men hvad jeg IKKE kan hitte ud af, er hvordan jeg dimensionerer sådan en fætter, og hvordan den i det hele taget er bundet op på resten af kredsløbet.

Nogen der vil give en hurtig forklaring?

Specifikt kunne jeg tænke mig at bruge den før en LM2937-5,0 regulator. Bare for at lege med det.

Mvh Henrik

Reply to
Henrik Mortensen
Loading thread data ...

MOV = transientskydd

formatting link

Reply to
Ken

Jeg tvivler på at du vil kunne "lege med den". Det kræver udstyr der kan give transienter for at gøre det. Eller fejldimensionering. (!)

Der findes forskellige slags. Og forskellige betegnelser for lignende komponenter. Surge suppressors, surge protectors, surge arrestors. Og f. eks. Tranzorb eller MOV.

Den anvendelse jeg har bedst kendskab til er på netindgangen til et apparat. Normalt er deres spændingsdata angivet ved AC RMS spænding. - Mener jeg bestemt.

Bla. Epcos har nogle gode datablade.

Det der skal fokuseres på er en kurve der er delt i 2:

  1. del hvor den IKKE må lede. Dvs. dem må ikke opvarmes. her bruges derfor max. værdien af tolerancen for lækstrøm.
  2. del hvor den skal være aktiv. Her bruges derimod min. værdien af tolerancen. Se side 52 her:
    formatting link
    Skiftet sker her ved 1mA.

Eksempler på links om emnet:

formatting link
formatting link
formatting link
formatting link

Mvh. Jørgen

Reply to
Jørgen Rasmussen

"Henrik Mortensen" skrev i en meddelelse news:chme48$1p2i$ snipped-for-privacy@news.cybercity.dk...

Den er at betragte som 2 serie forbundne zenerdioder med anoderne forbundet til hinanden. Så man skal over deres "zener"spænding før den begynder at lede strømmen og så gælder det i begge retninger (AC spædning). Normalt sætter man ikke noget foran en MOV da den bare korslutter hvis den får mere end den kan tåle.

-- Tom

Reply to
Tom

Hej Tom,

En sikring er nu meget normalt (og rart ;) at have foran.

--
Venlig hilsen,
Søren
 Click to see the full signature
Reply to
Søren

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.