I2C-spørgsmål

Hej

Jeg er ved at sætte mig lidt ind i I2C-standarden og er faldet over følgende formulering: "The output stages of devices connected to the bus must have an open-drain or open-collector in order to perform the wired-AND function". Hvordan skal det forstås?

Søren

Reply to
Søren Nielsen
Loading thread data ...

Det skal forståes sådan, at en udgang ikke må gøre andet end at trække til stel, når den skal være høj ud, skal den i praksis være afbrudt. Dvs. at det simpelt set bare en transistor der trækker til stel, uden nogen form for pullup-modstand.

Mvh Hauge

Reply to
Hauge

Tak for det hurtige svar.

Søren

Reply to
Søren Nielsen

Systemet skal dog, eet eller andet sted, have en pull-up modstand. og den ligger ofte ved masteren.

Bo //

Reply to
Bo Bjerre

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.