Hvordan skal det forbindes?

Jeg er blevet nødt til at klippe et mini jack stik over da det ikke var langt nok, men jeg er lidt i tvilv om hvordan det skal loddes sammen igen.

Inden i ledningen sidder der er rød og en hvid ledning. De skal forbindes med henholdsvis den røde og den hvide i den anden enden men der sidder noget som ligner en "sølvskærm". Hvad er det til for? Er det en slags stel/jord og skal man bare klippe det af eller skal det også loddes sammen?

MVH

Monty

Reply to
Monty
Loading thread data ...

"Monty" skrev

noget

og

Der er 3 ledere, den røde, den hvide og skærmen (sølvskærm). Alle 3 ledere skal loddes sammen igen. Den røde og skærm bruges f.eks. til venstre kanal, og den hvide og skærm bruges til den anden kanal. Mvh Thorkild Dalsgaard

Reply to
Thorkild Dalsgaard

Det ville nok være mere betimeligt at fortælle, at den røde skal loddes til den terminal, der er midterbenet. Den hvide skal loddes til den terminal, der er midterstykket og skærmeen skal loddes til , det du kalder en "sølvskæm) til den terminal, der svarer til det inderste stykke af stikket. Den terminal er også den, der kan omslutte kablet. For at være helt sikke på, at den røde og den hvide er korrekt loddet i, så åbn stikket i den anden ende (hvis det også er en minijack, og kik på, hvor dan det er monteret.

Hvis det stik(kenene) i den anden ende af kablet er en anden type stik, f.eks. 2 phono-stik, så _inden_ du lodder, så skru ned for din forstærkertilslut ledningen til din forstærker og instil den på den rigtige indgang (Aux), hold direkte på f.eks. den røde, skru langsomt op fordin forstærker og lyt efter, om den brummer, og at den holder, når du slitter tråden. Den højttaler, der brummer, er den pågældende kanal for højre eller venstre. Er det venstre kanal, der brummer, så skal den ledning loddes til den terminal i stikket, der svarer til spidsen af stikket. Hvis du ikke har et ohmmeter, så gentag forrige procedure, og hvis højttaleren brummer igem, så har du ramt den rtigtige termina.

En liudt omstændig og dybtgående forklaring, men så skulle du være helt sikker.

-- Med venlig hilsen KHJ

Reply to
KHJ

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.