Hvordan er metaldetektorspoler viklet

Loading thread data ...

Den 14-08-2014 08:15, Kurt G skrev:

hvor man ikke manuelt skal stille ref oscillatoren. Den skal tracke

men for at resette eller justere noget manuelt.

--
Ulrik Smed 
Aarhus
Reply to
Ulrik Smed

Den torsdag den 14. august 2014 08.15.07 UTC+2 skrev Kurt G:

r, virker?

mulig f?lsomhed.

mange forslag

Reply to
B?rge Larsen

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.