Hvordan er det lige med døde lytter og varme/kulde ?

Kom lige til at tænke på....

Hvis noget holder op med at virke når det bliver varmt så er det...??

Hvis noget er langt tid om at starte fordi det skal blive varmt så er det....??

Anders

Reply to
Anders Jacobsen
Loading thread data ...
--
"Anders Jacobsen"  skrev i en meddelelse
news:40cd9e4d$0$283$edfadb0f@dread16.news.tele.dk...
 Click to see the full signature
Reply to
Torben W. Hansen

Spørgmålet går på når et apparat holder op med at du når det bliver varmt hvad er det så typisk, og omvendt når det ikke dur når det er koldt hvad så ? er det i begge tilfælde døde lytter ? og hvorfor så forskellen ?

Anders

Reply to
Anders Jacobsen

"Anders Jacobsen" skrev i news:40cdd7aa$0$292$ snipped-for-privacy@dread16.news.tele.dk

For begge tilfælde kan der være tale om dårlige lodninger.

Dårlige elektrolytkondensatore har det som regel ikke særligt godt med kulde.

-- Hilsen Peter N Petersen

formatting link
Privat
formatting link
Firma

Reply to
15kw
15kw skriver:

Det er som regel varmen der ødelægger dem, Når så apparatet bliver koldt, er der næsten ingen kapacitet i dem, når apparatet skal startes op og derved fejler det.

Klaus

--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
     Modeltog, NE2 internetopsætning, elektronik og andet:
 Click to see the full signature
Reply to
Klaus D. Mikkelsen

"Klaus D. Mikkelsen" skrev i news: snipped-for-privacy@du.kan.finde.den

Enig.

-- Hilsen Peter N Petersen

formatting link
Privat
formatting link
Firma

Reply to
15kw

Ok og omvendt når det holder op med at du når det bliver varmt, så er det typisk fordi noget gir sig, pga af varme og mister forbindelsen (dårlig lodning) ?

Anders

Reply to
Anders Jacobsen

Anders Jacobsen skriver:

Nej, når de er dårlige dannes der "modstand" inde i den. Denne modstand går den så bare endnu mere var og derved mister den endnu mere kapcitet (dødsspiralen)

Eksempel fra den virkelige verden: Inde i en Italora (populært sagt "Italort") MP4000 printer sidder der et lodret printkort med 2 stk 4700uF/50Volt elektrolytter. Lige under den nederste er der en faldmodstand, så man kan skabe + 12 volt (med zenerdioder) til et kredsløb. Den modstand varmer så lytten, der tørrer ud og til sidst kortslutter, så den trækker en diodebro i stykker og springer sikringen på primær side af transformeren. Klaus

--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
     Modeltog, NE2 internetopsætning, elektronik og andet:
 Click to see the full signature
Reply to
Klaus D. Mikkelsen

Løse forbindelser, halvledere.

Lytter.

--
Ole Geisler, fejlfinder af Guds naade 
Aut. baatnakke, flueknepper og universalgeni
 Click to see the full signature
Reply to
Ole Geisler

evt. IC'er, typisk uP eller EEPROM, RAM?

mvh Lasse

"Ole Geisler" skrev i en meddelelse news: snipped-for-privacy@4ax.com...

Reply to
Luten[9400]

RAM/EEPROM er meget sjældent termiske da de ikke udvikler egenvarme af betydning.

--
Ole Geisler, fejlfinder af Guds naade 
Aut. baatnakke, flueknepper og universalgeni
 Click to see the full signature
Reply to
Ole Geisler

Hurtig læsen og skriven til dem kan sagten få dem til at blive varme.

--
mvh/rg. Christian
If it isn't broken, don't "fix" it -- 
 Click to see the full signature
Reply to
Christian B. Andresen

"Christian B. Andresen" skriver:

Jep, men sjældent så meget at de dør af det.

Klaus

--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
     Modeltog, NE2 internetopsætning, elektronik og andet:
 Click to see the full signature
Reply to
Klaus D. Mikkelsen

Det er rigtigt, men hvis omgivelsestemperaturen er høj og printet sidder i en lukket kasse kan temperaturen blive høj, og hvis der er en omgivelses temperatur på 50°C kan junctiontemp. blive ret høj.

--
mvh/rg. Christian
If it isn't broken, don't "fix" it -- 
 Click to see the full signature
Reply to
Christian B. Andresen

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.