Hjælp til justering af tv

Hejsa.

Jeg har et Sony tv (28" 16:9), som jeg gerne vil have justeret. Jeg tror ikke det er en alvorlig sag - det er vist bare drevet lidt mht til farver, fokus osv. Jeg har en komplet servicemanual med justeringsvejledning, men jeg har ikke prøvet det før og er lidt nervøs for at ødelægge noget. Man skal jo jøde på afbøjningsspolerne, klistre magneter på og hvad ved jeg. Jeg har i øvrigt heller ingen testbilledegenerator.

Jeg vil derfor høre, om der skulle være en tvjusteringsekvilibrist et sted øst for Storebælt, som mod en mindre betaling - evt i naturalier - ville kigge på sagen. Meget gerne mens jeg var til stede, så det også indebar en pædagogisk effekt og jeg evt. kunne lære noget af det.

Mvh Rasmus

-- Fjern fisken i min email adresse

Reply to
Rasmus (2600)
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.