hex til dec

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
HejMit problem er at jeg har en værdi (16 bit) som skal skrives ud på et LcdJeg kender to måder man kan løse dette problem på, den ene er med division
med 10, den anden er hvor man laver en form for tæller som deler værdierne
ud på de 5 pladser.Problemet er at begge metoder er tids krævende og jeg har ikke den tid til
rådighed, så det jeg søger er en simpel og hurtig rutine til at konverterer
fra hex til "dec" .Det skal siges at jeg bruger en pic16f877 så det med at
divider tager 225 ICJeg ved at det kan være svært at give en form for hint når man ikke kender
koden men jeg ville lige prøve

På forhånd tak

S. JensenRe: hex til dec
Davs Søren.

De kunne evt. lave en trabvel med værdien for hver bit. og lade PIC kredsen
finde ud af om hvilke bit der er aktive og derved lægge dem sammen. Men det
kommer jo an på hvordan Deres resultat skulle se ud.  Men det er en idé. og
ret simple at programmere.

Med venlig hilsen    Thias Russell


Quoted text here. Click to load it
konvertererRe: hex til dec

Quoted text here. Click to load it
Jeg er ikke helt klar over om det er denne metode du nævner som den
anden du kender, men her er den alligevel.

<CODE>
const unsigned short digitWeight[] = ;
unsigned char currentDigit;
unsigned short value = 46527;
unsigned char digit = 5;

for(digit = 5;digit > 0;digit--)
{
  currentDigit = 0;
  while(digitWeight[digit-1] >= value)
  {
    value = value - digitWeight[digit];
    currentDigit++;
  }
}

</CODE>

Ovenstående er blot et eksempel i C, på hvordan det kan gøres.

/Thomas

Re: hex til dec
Quoted text here. Click to load it

HKJ mener sikkert noget i denne stil.
konverterer et 16 bit tal til 4 bcd cifre.
det bliver brugt i en frekvenstæller (pic16f84)

;**********************************************************************
tmr0low  EQU 0x0E  ; timer 0 low byte (used for conversion)
tmr0high EQU 0x0F  ; timer 0 high byte (used for conversion)

digit1000 EQU 0x10  ; digit 1 (1000's)
digit100 EQU 0x11  ; digit 2 (100's)
digit10  EQU 0x12  ; digit 3 (10's)
digit1  EQU 0x13  ; digit 4 (1's)

divlow  EQU 0x14  ; used for 16bit calculating
divhigh  EQU 0x15  ; used for 16bit calculating

;**********************************************************************
add16     ; add a 16 bit value divhigh,divlow
  movf divlow, w ; to tmr0high,tmr0low
  addwf tmr0low, f ;
  movf divhigh, w ;
  btfsc STATUS, C ;
  incfsz divhigh, W ;
  addwf tmr0high, f ; Carry Set on overflow
  return   ;
;**********************************************************************
sub16     ; subtract a 16 bit value divhigh,divlow
  movf divlow, w ; from tmr0high,tmr0low
  subwf tmr0low, f ;
  movf divhigh, w ;
  btfss STATUS, C ;
  incfsz divhigh, W ;
  subwf tmr0high, f ; Carry Clear on overflow
  return   ;
;**********************************************************************
bin2bcd     ; converts 16bit number to 4 bcd values
  clrf digit1000 ; init digits
  clrf digit100 ;
  clrf digit10  ;
  clrf digit1  ;

  movlw 0x03  ; 1000's
  movwf divhigh  ;
  movlw 0xE8  ;
  movwf divlow  ;
conv1000
  call sub16  ;
  btfsc STATUS, C ;
  incf digit1000, f ;
  btfsc STATUS, C ;
  goto conv1000 ;
  call add16  ;

  movlw 0x00  ; 100's
  movwf divhigh  ;
  movlw 0x64  ;
  movwf divlow  ;
conv100
  call sub16  ;
  btfsc STATUS, C ;
  incf digit100, f ;
  btfsc STATUS, C ;
  goto conv100  ;
  call add16  ;

  movlw 0x00  ; 10's
  movwf divhigh  ;
  movlw 0x0A  ;
  movwf divlow  ;
conv10
  call sub16  ;
  btfsc STATUS, C ;
  incf digit10, f ;
  btfsc STATUS, C ;
  goto conv10  ;
  call add16  ;

conv1
  movf tmr0low, W ; 1's
  movwf digit1  ;

  return
;**********************************************************************

det ser pænere ud i MPLAB.
jeg har ikke regnet på tiden, men den er også afhængig af værdien på det
binære tal.

 - patrickRe: hex til dec


Quoted text here. Click to load it

[snip PIC kode]

Jeps, men jeg ville ikke prøve at formulere det i PIC assembler.


Quoted text here. Click to load it

Nogen grund til at bruge sub16 her?


Re: hex til dec
Quoted text here. Click to load it
hvis du siger at det skal gå hurtigt, hvorfor så ikke bruge assembler?

Quoted text here. Click to load it

nemmere/dovenskab - denne del af koden er ikke tidskrittisk.

 - patrickRe: hex til dec

Quoted text here. Click to load it

Jeg har ikke modsat mig assembler, jeg skriver bare ikke i PIC assembler og
jeg tror ikke min tilsvarende routine i AVR assembler ville være et godt
eksempel, når der spørges efter routiner til PIC. Pseudo koden er noget
lettere at læse end en ukendt assembler.


Re: hex til dec

Søren skrev:

Quoted text here. Click to load it

Man kan højest aflæse 3-5 værdier i sekundet, så det er begrænset hvor
meget regnekraft du skal bruge.


IvarRe: hex til dec
mange tak for hjælpen, jeg fandt en metode en hvor man divider med 10000,
1000, 100, 10 og 1 det var den hurtigste måde jeg kunne gøre det på.Site Timeline