fpga hastigheder

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
I forbindelse med overvejelser indefor fysik-simulering tænker jeg på
mulighederne for udvikling af et indstikskort til en alm. pc, som kan
hardwareaccelerere nogen af de tungere beregninger. Jeg er imidlertid slet
ikke nogen ørn udi fpga-programmering i vhdl eller ligende, så jeg er ikke
helt klar over hvad mulighederne er.

Kan man realistisk set opnå markante hastighedsforbedringer ved at hardcode
visse algoritmer i en fpga fremfor at køre det i software på en moderne 2+
GHz maskine ovenpå et operativsystem som windows?

Hvor komplekse algoritmer kan man i praksis smide på chip? Et hurtigt
eksempel kan være en rk4 integration mellem 1000 indbyrdes forbundne punkter
i 3d. Lad os sige at hvert punkt i gennemsnit er forbundet til 10 andre med
simple fjedre. For hver iteration skal man fire gange beregne afstanden i
rummet mellem indbyrdes forbundne punkter, beregne fjedrekraften, ændring i
position, hastighed ect. Er det en opgave som er langt ud over hvad man kan
klare med en almindelig fpga?

Tanken er at definere nogle få lavniveaufunktioner som løser nogle af de
tungeste opgaver indenfor simuleringen og hardcode disse, men som sagt er
jeg slet ikke klar over hvad man kan forvente sig af hastighed og
"kode"-plads. Selve de enheder der skal bearbejdes er naturligvis i ram
ekstern fra chippen selv.Re: fpga hastigheder
Quoted text here. Click to load it

Lad mig lige i farten tilføje at jeg ikke selv skal lave hardwaren, hvis det
kommer så vidt. Lige nu undersøger jeg bare mulighederne. Hvis det er
relevant, så får jeg fat i en elektroingeniør til den del, mens jeg selv
står for softwareudviklingen i den anden ende af systemet. Det er derfor
ikke relevant at vhdl ikke er noget man lærer på en uge og en nat.Site Timeline