Eagle editor

Er der nogle her, der har kendskab til Eagle 4.12 Standard - printudlægnings-program. Spørgsmål: I Board/PCB printudlægnings Editor'ren Ønsker jeg oplysning om, hvordan Autorouter Setup og DRC skal opsættes til automatisk, at kunne gennerer (4 lag)- Layout som ønskes herunder:

I menuen for Autorouter setup står der. Preferred Directions 1 Top 2 Route2

15 Route15 16 Bottom

Der ønske følgende 4 lag opsat? 1 Top Layout (Kun + spændinger) 2 Route2 Layout (Ind og ud signale mellem IC'erne)

15 Route15 Layout (Ind og ud signale mellem IC'erne) 16 Bottom (Kun Gnd )

Er dette muligt. Og hvis ja. Vil du så være behjælpelig med, at beskrie hvordan det skal indskrives i Autorouter Setup og DR

Med venlig hilsen Monie

Reply to
Monie Jacobsen
Loading thread data ...

Det skal ikke sættes op i autorouter, men manuel lægges ind før der autoroutes. Det gøres ved at tegne en polygon over hele laget og så navngive den Vcc eller gnd.

Reply to
HKJ

Hej HKJ

Undskyld jeg først svare nu. Men arbejdet kaldte;-) Tak skal du havde for svaret.

Med at bruge kommando metoden,- at tegne en polygon over hele laget og så navngive den "Vcc gnd". Og "polygon Gnd" denne kommando bruger jeg med stor succes. Så i top-layout skal jeg bare skrives "polygon Vcc" Med et 4 lags PCB layout, har du da et forslag til havd mellemlagene skal kaldes der?

Mvh Monie

HKJ skrev:

Reply to
Monie Jacobsen

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.