DENVER DVD-7322 - reset

briksindstillingerne?

t.

Nu har jeg et billede totalt ude af sync, hvor jeg end ikke kan se menuerne

uden resultat.

Per

ller.

Reply to
Per Jakobsen
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.