Quadcopter 109Mph Ufoen folk dør i sindsyge af!

formatting link

formatting link

formatting link

100Mph-160Kmt, faktisk 109Mph Nederste video er byg selv instruktioner

inde i videoen!

Reply to
peternicolaysen
Loading thread data ...

Der er den nederste det med 10:26

Reply to
peternicolaysen

"RealAcc x210" rammen koster 22dollars

Kulfiber!

Reply to
peternicolaysen

formatting link

Elektronik!

Reply to
peternicolaysen

formatting link

formatting link

Sammenligning Lumenier og RealAcc 210

Reply to
peternicolaysen

lfinger,og en lille tank, til at lade op fra!

den nu hedder i den anden retning!

Reply to
peternicolaysen

formatting link

Video af Seebeck effekten, det er et element i nogenlunde den rigtige st?

5Volt
Reply to
peternicolaysen

formatting link

Hundrede nogle og tredieve milliamp, koldt vand med isterning i og vand fra

virke, desuden snak om at et specialiseret TEG element er meget mere effek

Reply to
peternicolaysen

Jeg syntes godt det kan virke!

Reply to
peternicolaysen

Der er fire andre steder, som der muligvis kan bukkes et element rundt om,

n, jeg gider virkelig ikke skrive det her, jeg ved ikke hvorfor jeg skriver

Reply to
peternicolaysen

formatting link

Mere flyveri fra YouTube!

Reply to
peternicolaysen

formatting link

Reply to
peternicolaysen

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.