"Brokobling" af bilradio

Min nevø bygger et "soundsystem" af en (1 stk) højttaler, en autoradio, et bilbatteri og en Harald Nyborg-trækvogn.

Det skal være billigt for der skal også være til malingen af det hele i camo og neon ;-)

Hvordan "brokobler" man nemmest og billigst denne her autoradio så den kan drive den ene højttaler med begge kanaler?

Jeg ser flere forskellige bud på løsninger, men jeg kan ikke - grundet manglende indsigt i forstærkere - vurdere hvad man kan og bør.

--
Steen Suder
Reply to
Steen Suder
Loading thread data ...

Først undersøger du om radioens forstærker ikke i forvejen er brokoblet på udgangene (der kan sidde 4 forstærkere i radioen selvom den kun har 2 udgange), er den det giver det ikke mening at tænke i brokobling. Du skal måske blot prøve at gå efter at lægge de to kanaler sammen før udgangsforstærkere og så blot benytte en kanal til højtaleren, det fordre så et indgreb inde i radioen, men det giver nok det bedste resultat. Men hvorfor ikke blot benytte to højtalere, det er alt andet lige meget nemmere.

/Hans

Reply to
Hans Kjaergaard

"Steen Suder" skrev i

Som en anden skriver, så er langt de fleste autoradioer allerede brokoblet.

Hvis autoradioens udgangseffekt er over 15W er den som regel brokoblet.

Mvh. Uffe Ravn

Reply to
Uffe Ravn

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.