AVR + Sinusgenerator

Jeg har en liten trefasemotor fra en tapedrive, 12V.

Er det mulig å generere trefase sinus med 1 PWM? med (TINY15)? Eller trenger jeg to timerer, 3 stk PWM? Går det med en TINY15, eller må jeg bruke en td. TINY2313? 3 eller 6 utganger?

HM

Reply to
Harald Mossige
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.