"lyssterk" LED

Jeg skal bruke en gul LED som fotodiode, og den bør være "lyssterk" for å generere mest mulig efekt. Når jeg ser i "ELFA", ser jeg at lysstyrke øker med spredningsvinkelen. Jeg skal måle allmenbelysningen i dagligstuen for å slå av den elektriske belysningen når sollyset gir tilstrekkelig lys, og omvendt. Derfor tror jeg at jeg har behov for en diode med en forholdsvis vid vinkel. Det blir kanskje et kompromiss mellom lysstyrke og vidvinkel.

Jeg trenger kvalifisert gjetting, hvilken "ELFA"-diode bør jeg forsøke, og helst hvorfor?

HM

Reply to
Harald Mossige
Loading thread data ...

Måske jeg misforstår dig ...

Men mhs udvalg i kraftige led's så se på

formatting link

F.eks giver en 10mm ganske meget lys

Reply to
Anders Majland

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.