Amperemeter med "logger"

Hej. Findes der et ur der viser ampere, med en ekstra viser der hvad max. har været (som på omdr.tæller i f.eks. Days of Thunder)? Det skal sidde i et panel, så det må gerne kunne gå i et ø60mm hul (eller deromkring) og gå til 5A. Kai

Reply to
Basil
Loading thread data ...

"Basil" skrev i en meddelelse news: snipped-for-privacy@starmail.invalid.co.za...

Det hedder "Amperemeter med slæbeviser" bruges normalt i forsyningstavler. Denne type er normalt meget længe om at flytte slæbeviseren, op mod 15 minutter.

formatting link

formatting link

Hilsen Aksel

Reply to
Aksel

Aksel sendte dette med sin computer:

Avs, det er ikke godt nok. Den skal kunne vise det prompte. Er det, det bedste der findes? Kai

Reply to
Basil

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.