SAMSUNG TV problem

Radi se o Samsungu CB 5020 T ¹asija je SCT 13B. Nema nit slike niti tona. Kad mu pojaèam g2 napon onda se pojavi ljubièasti ekran i to ra¹iren po cijeloj horizontali dok su po vertikali s gornje i donje strane crni rubovi od po cca 3 cm.Provjerio sam napajanje i svi naponi su u granicama normale.Gdje da tra¾im gre¹ku. Inaèe pre¹altavanje kanala radi ali nema promjene na "slici".SAA5291 èini mi se u redu(provjerom napona po el. shemi).U tv-u je chip M52777 umjesto TDA8374 koji se pojavljuje u shemi za tu ¹asiju

Reply to
Mladen Kri¾anec
Loading thread data ...

rubovi

Mozda si napone mjerio na ispravljacu ali mislim da ti 12 V ne dolazi na MF, tonski i video stupanj. Zato ekran nema suma koji se manifestira kao "snijeg"

Reply to
Drago

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.