SAMSUNG TV problem...!

Model CW-28C93W CRT Star 7g. Na slici prevladava roza nijansa, nekad je ta pojava odmah nakon ukljucenja, a nekad nakon nekog vremena . Ima dana kad su normalne boje po par dana, a neki put je cijeli dan roza! Pretpostavljam da je problem u RGB pojacalu (tj u elektrolitima) ali da sada ne mjenja sve redom ... Dali netko ima iskustva sa tim pojavama? Hvala!

Reply to
Klaus
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.