Sony trinitron ( KV-25FX30 )

Da li je netko nekad popravljao gore navedenu televiziju, naime grom mi je udario i vi=B9e ne radi!! Pa prvo volio sam pogledati prije nego idem tra=BEiti pomo=E6..

Ima prijedloga od kud krenuti ispitivati...=B9ta prvo provjeriti. Ina=E6e osigura=E6 na samom ulazu nije izgorio!

Hvala

Bojan

Reply to
inz
Loading thread data ...

Kakva mreza ....

Reply to
inz

A jesi se rapri=C4=8Dao :)

Reply to
inz

Samo da jo=C5=A1 i to ka=C5=BEem da lampica na prednjem panelu ne svijetli = kad se stisne POWER switch..mo=C5=BEda =C4=87e to nekom pomo=C4=87i da sku=C5= =BEi u =C4=8Demu je problem

Hvala

Reply to
inz

Kao sto Hacker kaze, mreza :)

Dakle, ulazni dio, gdje se (laicki receno) 230VAC "pretvara" u sve druge napone potrebne TV-u.

Reply to
Ivan Matacic

d

emu je

Na=B9ao sam ovaj manual

formatting link

i ako vam se da pogledati ba=B9 na tom ulazu je nekakva komponenta LIGHTINING (=B9ta bi mojoj procjeni trebala biti nekakva za=B9tita za grom) ili se varam...koja je od tih ulaznih komp (na ulazu ) rizi=E8na ...IC603 (to je nekakav switching regulator)?

Hvala

Reply to
inz

ili ti "power switcher supplay". Ako zna¹ okvirno kako radi - diraj. Ako nezna¹, mo¾e tako lijepo prooscilirati da èe¹ imati vi¹e ¹tete nego koristi.

Prema tvom opisu mogu zakljuèiti da nisu samo "sasu¹eni" ili krepali elcononi u mre¾i nego da mo¾e biti sva¹ta. Pa ako ti ka¾em da promijeni¹ "otpornik" koji je crn ili izgorio, a slu¾io je kao osiguraè u strujnom krugu, pa stavi¹ krivi ili èak i isti, pa upali¹ -BOOM. I ode cijela povratna veza - oscilator.

savjet, nediraj ako nezna¹, daj nekome da to pogleda.

Lp, Hacker

Reply to
Hacker

d

emu je

Nisam rekao da sam LIGHTINING komponentu na=B9ao na strani 30 u donjem desnom kutu =B9tampe..sa sr=E8om je ne=E6ete uspjet iskopat

Reply to
inz

Na shemi oznaèeno sa uskliènikom i posebno otpornici koji su u podebljanoj kuèici su "osiguraèi" strujnih krugova i trebali bi prvi pregorit.

Kod groma ta pravila su labava.

Hacker

Reply to
Hacker

da se pojasnim, uskiliènici su oznaka za visoki napon, tj. opasan po ¾ivot

Reply to
Hacker

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.