TV Sony Trinitron KV-25X5K problem

Pozdrav,

Riknuo TV Sony Trinitron KV-25X5K (1999. god). Prvo se deformirala slika na desnoj strani, a nakon toga je nestalo slike ton je bio ok. Nakon ga¹enja i ponovnog paljenja ne dogaða se ni¹ta osim ¹to blinka crvena LED i to dva kratka impulsa, pauza, opet dva kratka itd. Ima li tko kakav prijedlog ¹to bi moglo biti u pitanju ??

Hvala i pozdrav

Reply to
Tom
Loading thread data ...

na

paljenja

promijeni tranzistor u horizontali. Ako ne nadjes origigi, stavi bU 2527 DX i promijeni ona cetiri bloka oko njega. Narocito onaj koji ide s kolektora na masu. Taj ti je negdje 5,6nF do 11 nF.

Reply to
sasafras

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.