SMPS-i napajani 'nestandardnim' naponoma?

Kako bi SMPS napajanja radila ukoliko bi se napajali:

1) istosmjernim naponom 310V, umjesto 230Vac? 2) Izmjeniènim naponom 230Veff, ali recimo frekvencije 5 kHz? Znaèi, sam trenutak ukljuèenja i punjenje elektrolita, kao i kontinuiran rad?
Reply to
vaso
Loading thread data ...

Dana èetvrtak, 21. studenoga 2013. 06:36:14 UTC+1, korisnik vaso napisao je:

ran rad?

Bok! sto se tièe istosmjernog napona mislim da nebi trebalo biti problem. A sto se tièe izmjeniènog na 5kHz... hmmm mislim da bi se stvarale viso ke smetnje na toj mre¾i zbog dioda na ulaznom graetz-ovom spoju.

Reply to
RockyO

Znaèi da bi UPS za takva tro¹ila mogao davati DC 310V? ©to znaèi da bi mogao biti jednostavniji, pouzdaniji i jeftiniji?

Reply to
vaso

"vaso" je napisao u poruci interesnoj grupi:l6k65e$cje$ snipped-for-privacy@sunce.iskon.hr...

Kako bi SMPS napajanja radila ukoliko bi se napajali:

1) istosmjernim naponom 310V, umjesto 230Vac? 2) Izmjeniènim naponom 230Veff, ali recimo frekvencije 5 kHz? Znaèi, sam trenutak ukljuèenja i punjenje elektrolita, kao i kontinuiran rad?

Na 310v dc bi normalno radilo. Na 5 khz su prespore diode u gretzu, pregrijale bi se, trebalo bi ih zamijenit shotkicama. Sam trebutak ukljucenja ignoriras, jer u vecini dc napajanja je ignoriran i kod 50hz.

Reply to
Petar Bjelèiæ

Ne bi bila prevelika struja pri ukljuèenju? Kod 50 Hz je sinus, pa taman da si ukljuèio pri Umax, kond se 'odmah' nabije na punu vrijednost?

Reply to
vaso

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.