UPS i SMPS

Dakle, planiram kupiti UPS za komp, pa sam malo gledao cijene i vidim u hgspotu 1000VA UPS za 400 kn, a 400VA za 700kn. Pa se mislim, ovaj jeftiniji sigurno ima ocajan izlazni signal. Ali, s druge strane, na njega se spajaju gotovo iskljuèivo SMPSovi, a oni imaju na ulazu kondenzator kojemu je svejwedno kakav napon dobija, a dalje ide i tako "ispeglani" napon, pa onda sve skupa nije bitno. Cuo sam da kvaliteta UPSa utjece na dugovjecnost napajanja (SMPS), ¹to se kosi s mojom teorijom. Gdje grije¹im?

--
Gimzo
Reply to
Gimzo
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.