Phase shift

Radim neku skretnicu, i na LF sekciju bi htio dodati phase shift (delay9 da mogu kompenzirati to sto mi je visokotonac 24cm dalje od basa.....i kad se sve izracuna to je pomak faze od -207 stupnjeva na 825Hz.

E, sad....tu ima spoj IC-a za phase shift...jedino mi proracun nije bas jasan, jasno mi je kako proracunati shift za odredenu frekvenciju, ali ne kako izracunati potrebno vrijeme u uSec ili stupnjevina za odredenu frekvenciju....pa ako netko ima kakvu ideju?

formatting link

tnx

Reply to
mtech
Loading thread data ...

(delay9 da

kad se

Kako dalje? Ispred, iza, iznad, ispod?

Reply to
vaso

Ku¾im kad visokotonac treba kompenzirati za 4-5 cm, ali kako si do¹ao do 24 ? Mora da je kutija nekog èudnog oblika ili se radi o in-car instalaciji, ili je visokotonac neka horna pa je fizièki dosta dublje od basa ¹to bi mo¾da objasnilo i tako niski rez !? Èudno mi to. Ne treba kompenzirati prave fizièke udaljenosti drivera nego njihove akustièke centre koji nisu nu¾no u centru zavojnice, fizièka udaljenost mo¾e poslu¾iti kao starting point.

Nije mi jasno pitanje, ako misli¹ na kut koji ti je zadan offsetom drivera i frekvencijom, njega si veæ izraèunao, a ako misli¹ na kut koji proizvodi sklop, za njega ima¹ formulu na Linkwitzovoj stranici u linku koji si dao.

Reply to
bedak

Ma zagasi¹ u vode sa profesionalnom audio opremom i popizdi¹, hifi nije ni¹ta :D

Pa 24cm je duga horna HF drivera ni¹ta èudno....da bi bio zaèuðen ima jedna du¾ine 95 cm sa otvorom 90X90cm, bas je montiran na prednjoj ploèi zvuènika, a naravno i horna isto....i onda dolazimo do toga da je udaljenost 24cm, s tim da je to grubo kao ¹to ka¾e¹, a pravo pode¹avanje se izvede za svaku instalaciju posebno....radio milion puta to i slièno, ali sam se naljutio na Behringer jer su prejeftini i sad hoèu svoju skretnicu pa je pravim :D hehe

Je, ali linkwitz prika stari ka¾e da odnos RC mora biti za prijelomnu Fo neki i njega izraèuna¹, i onda dade formulu po kojoj izraèuna¹ delay....ali opet kad raèuna¹ delay RC èlan se mjenja i Fo postaje druga el, jer meni netreba da raèunam delay iz veè dobivenog èlana, nego da zadam RC èlan za odreðen delay....ali onda kad to napravim mi se promjenio Fo........ili je on samo dao Fo tek tako ili ¹to...jer nakon pregleda nekih tvornièkih shema, tamo vidim da je dio sheme gdje je delay na 3 way skretnici potpuno jedan za sva tri banda.....

Reply to
mtech

Iza! Dodu¹e mogao bi ga probati ubaciti ispod :D

Reply to
mtech

ne

drivera

proizvodi

dao.

delay....ali

shema,

za

Fo bi trebala biti veca od rezne frekvencije, ali sama po sebi nije bitna (bubnes je). Bitno je da na frekvenciji f imas zeljeni delay.

Reply to
megamusic

Izraèunaj koliko zvuku treba vremena da proðe tih 24 cm. Ako je brzina zvuka oko 340m/s ili 29uS/cm tada je to 699uS - tako da tvoj "all-pass" filter mora imati grupno ka¹njenje od ~700uS. Znaèi, signal za dubokotonac mora se zakasniti za 700uS da bi do slu¹atelja do¹ao istovremeno sa zukom iz visokotonca.

Toèan iznos i tako nema puno smisla, jer se brzina zvuka mijenja sa temperaturom, vlagom i nadmorskom visinom ondosno atmosferskim tlakom.

while (1);

Reply to
while (1);

Toèno to ¹to ka¾e megamusic, frekvencija je odabrana proizvoljno, a bitno je samo da bude toliko veæa od rezne da rez bude u linearnom dijelu karakteristike.

formatting link
Opet, ¹to ide¹ prema veæem omjeru F0 / F, to æe ostvareni delay za zadanu frekvenciju biti manji, pa æe¹ trebati vi¹e stupnjeva u lancu da ostvari¹ ¾eljeni delay. Stvar kompromisa.

Reply to
bedak

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.