Neki razdjelnik bi trebao s RJ45 konektorima

trebao bi nekakav razdjelnik a da kod kojega u nizu stoji 10-tak ¾enskih konektora , pa da ih ja spajam kako hoæu. U biti kutija koja na sebi ima ugraðenih 10 konektora, dali je netko to vidio negdije?

Reply to
igman
Loading thread data ...

formatting link

u biti ovako ne¹to , a da ja mogu druge strane spajati kako hoæu!

Reply to
igman

Imam ja pitanje vezano uz RJ11 konektore, slika i tekst je na elektronika.binaries!

Reply to
mm

Vidio u chipoteci i to prije dva dana 1 na 5 utiènica rj45

Reply to
covik

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.