Line out

Ima tko kakvu ideju kako sloziti line out iz nekog izvora zvuka koji se mjenja?

Naime, htio bih sloziti VU metar, al, ne da reagira na kolko je pojacano, vec da stalno isto radi.

Line out ima stalno istu jacinu izlaznog signala, al, nemaju ga svi uredaji, pa imam problem...

-- Tihomir Krizan

Reply to
..:: Tihi ::..
Loading thread data ...

Pa rastavi ureðaj i uzmi signal koji dolazi na potenciometar za glasnoæu.....tamo je stalan nivo koji se regulira potenciometrom dalje!

Reply to
mtech

U poruci: e591oq$qfq$ snipped-for-privacy@news2.carnet.hr, mtech je napisao/la:

: Pa rastavi ureðaj i uzmi signal koji dolazi na potenciometar za : glasnoæu.....tamo je stalan nivo koji se regulira potenciometrom : dalje!

Da, to je sigurno najednostavnije na pojacalima, al, recimo da imam kopmjuter i da to zelim na njega staviti?

-- Tihomir Krizan

Reply to
..:: Tihi ::..

uredaji,

stavi agc tj kompresor sa sporim release i attackom, ali takav vu metar ne pokazuje nista korisno.

Reply to
megamusic

Kupi raèunalo koje ima LINE-OUT prikljuèak!!?? Mala ¹ala. Slo¾i pojaèalo s ARP-om, ideja koja se koristi pri prijemu AM i TV signala.....RC konstanta petlje treba biti oko 100 ms, tako da ne reagira na trenutne vrijednosti, veæ na neku srednju vrijednost ispravljenog napona....

Reply to
vaso

Uz dobar DSP nije problem, no jako je skupo, a rezultat nije idealan.

VU koji to zapravo nije :)

Ideja je da bude jednostavno i jeftino a to je igrati se sa osjetljivosti VU metra, pa ako je signal prevelik osjetljivost se smanji ako je premalan onda se poveæa i to sve u nekom ritmu oko par Hz. Mo¾e se koristiti i kompresor, limiter, kompander, audio signala no malo bolji gotovi integririci su uglavnom te¹ko dobavljivi pa onda æu predstaviti "mulja¾u" koja mi pade na um i trebala bi biti vrlo jednostavno izvediva.

Osjetljivost VU metra se obièno regulira ili potom kao atenuacija ulaznog signala ili promjenom referentnog napona za komparatore pa ovisno o sluèaju ti si prilagodi. Na VU-metar preko zbrajala treba slati ispravljeni ne filtrirani audio signal tako da je mjerena vrijednost zapravo DC vrijednost. Filtriranje nije potrebno da ne izgubimo efekt audio signala. ¹to bolji ispravljaè to bolji prenos audio informacije.

Zatim treba utvrditi potrebiti napon za nekakav ¾eljeni otklon VU metra recimo treæina punog otklona, primjera radi 3V odnosno pri tome naponu svijetli treæina LEDica, najbolje utvrditi experimentom koja je idealna vrijednost.

Zatim treba konstruirati sklop za oduzimanje signala, npr simetrièno diferencijalno pojaèalo sa OPom sa kojim radi¹ jednostavnu operaciju oduzimanja ispravljenog audio signala od napona kojim "¹timamo" osjetljivost za VU metar. Pa npr ¾eljena vrijednost VU napona 3V - 4V DC ulaznog ispravljenog audio signala te na izlazu toga OPa imamo -1V. Ili ako je ulazni napon 1V imamo 3V - 1V pa dobivamo na izlazu 2V.

Taj naponski pomak dalje ¹aljemo na zbrajalo signala gdje radimo zbrajanje toga napona opet sa onim istim ispravljenim audio signalom u DC obliku i taj signal ¹aljemo prema VU metru.

Pa za primjer prvi, gdje je ulazni DC audio napon bio 4V dobili smo naponski pomak od -1V, to znaèi da æemo imati 4 + (-1V) i dobimo 3V prema VU metru kako smo i htjeli. Za sluèaj dva gdje smo imali na ulazu napon 1V dobili smo naponski pomak od 2V pa to znaèi 1V + 2V = 3V kako smo i htjeli.

Eh sad da to ne bi radilo predobro i da LEDice ipak blinkaju i skakuæu gore dole osvje¾avanje naponskog pomaka u odnosu na ispravljeni DC audio napon ne smije biti trenutan, pa bi dobivenu vrijednost prema zbrajalu trebalo prosljeðivati periodièki, npr 1 puta u sekudni. Proslijeðena vrijednost prema zbrajalu mora biti zadr¾ana onoliko dugo dok se ne primi nova vrijednost jer je to "u¹timana" osjetljivost VU metra Mislim da bi dobro dimenzionirana RC/CR mre¾a rije¹ila "enigmu" periodièkog prijenosa naponskog pomaka prema zbrajalu koji daje signal za VU metar.

Ako nisam ne¹to previdio ovo ti je jednostavno rje¹enje koje mo¾e¹ provjeriti i na experimentalnom stolu jer vjerojtano ima¹ sve djelove i ne ko¹taju vi¹e od 10Kn. Za gotova i jeftina rje¹enja koja bi natjerala VU metara da ignorira iznos napona, a reagira samo na promjene na¾alost ne znam. trebalo bi konstrurati ne¹to ¹to ne bi bio VU metar.

Reply to
miha

A da se ti siti¹ da se ARP provodi kod VF-signala?

Jer ako bi tihomir htio staviti VU-metar da ne reagira na regulaciju, onda bi sve isto bilo kad bi bio manji ili veæi nivo u pjesmi ¹to svira......

Najbolje bi bilo probati neæi kakav plugin za winamp (recimo discolitez) pa ga preko porta prilagoditi za led diode, to bi bilo zgodno a tihi?

Reply to
mtech

pokazivati

Muzika nije konstantan sinusni signal jednake amplitude, pa ako su konstante prave (tj dovoljno spore) postojat ce promjena. Na tom principu rade i leveleri u FM procesorima.

Reply to
megamusic

U poruci: e5c21c$274$ snipped-for-privacy@news2.carnet.hr, mtech je napisao/la:

: Najbolje bi bilo probati neæi kakav plugin za winamp (recimo : discolitez) pa ga preko porta prilagoditi za led diode, to bi bilo : zgodno a tihi?

Bi, bilo vi OK da LPT vec nije zauzet. :)

Ima vec par stvarcica na njemu, tako da ....

-- Tihomir Krizan

Reply to
..:: Tihi ::..

U poruci: e5902i$p6u$ snipped-for-privacy@news2.carnet.hr, ..:: Tihi ::.. je napisao/la:

Javi mi se jedan covjek na mail sa sljedecim savjetom:

na linku

formatting link
pod Bass Beat Extractor, kao sto vidis, zadnje operacijsko pojacalo je zapravo low pass filter, pa to izostavi.

Ja mislim da bi tzrebalo ovo raditi. Vi?

-- Tihomir Krizan

Reply to
..:: Tihi ::..

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.