dvd recorder

Kupnjom linijskog dvd recordera nisam ra=E8unao na "Mali problem" - a to je da su dvd-i sa originalnim filmovima za=B9ti=E6eni pa se nedaju presnimavati niti na HDD niti na dvde bez dekodiranja. Stoga molim ako tko zna rje=B9enje kako zaobi=E6i tu za=B9titu tj. kako spojiti u televizor obi=E8an dvd player i dvd recorder da bi se moglo ipak presnimavati takve dvde-e naravno ne za potrebe umno=BEavanja i raspa=E8avanja ve=E6 za potrebe za=B9tite vlastite imovine tj originalnih vlastitih dvd-a radi stvaranja vlastitog backupa =B9to je legalno i dozvoljeno. Molim ne zamjerite na neznanju i unaprijed hvala

Reply to
drago.drenic
Loading thread data ...

Najjednostavnije sa racunalom. Sve ostalo je vjerojatno prekomplicirano i mozda nemoguce. Spajanjem s scartom bi se samo gubilo na kvliteti slike.

Clone DVD, AnyDVD u kombinaciji i svaki film je presnimljen ;-)

Reply to
Biot

Zahvaljujem na odgovoru, ali budu=E6i da se ja ba=B9 previ=B9e ne razumijem u PC-tehnologiju - domet mi je pisanje u Wordu i surfanje internetom, a niti moj PC nema dvd pr=BEilicu, to je bio razlog kupnje linijskog dvd recordera, pa jedino ako postoji na=E8in spajanja linijskog dvd recordera sa pc -om pa onda snimanje sa izbjegnutom za=B9titom bio bih vam beskrajno zahvalan ako bi mi to lai=E8ki mogli objasniti - kud koji kabel i =B9ta redom u kompjutoru "klikati"

Reply to
drago.drenic

razumijem u PC-tehnologiju

Zbog toga ima¹ ovakove solucije:

-Kupi dva orignialna DVDa, jedan za arhivu jedan za raubanje

-Plati nekome da ti presnimava

-Obiði par "how to" stranica koje æe ti objasniti kako se koristiti raèunalom za potrebe koje ti ima¹.

Linijski DVD postoji da bi se snimio TV program, a ne da bi se radile "arhivske" kopije DVDa. Linijski DVD rekorder ti je zamjena za VHS rekorder.

Reply to
miha

er.

hvala na odgovoru. Jasno je meni da dvd recorder slu=BEi za snimanje tv programa ali budu=E6i da sam, mo=BEe se re=E6i ,kompjuterski gotovo nepismen, mislio sam da bi linijskim dvd om mogao presnimavati i originalne dvd-e, u HG--spotu mi je de=E8ko rekao da je on =E8uo da se mo=BEe izme=F0u dvr playera i dvd recordera prespojiti neki kabel koji bi eliminirao smetnje pri snimanju ali veli da on nezna to=E8no kakav ve=E6 da to znaju dobri elektroni=E8ari a i surfaju=E6i sam na=B9ao neku spravicu pod nazivom Video signal copy decoder pa ako netko zna gdje bi to mogao nabaviti molim pomo=E6

Reply to
drago.drenic

"Cuo sam da..." "Jedan moj prijatelj kaze kako njegov frend..." "Po forumima se prica..." i sl. Pogledaj sto pise ovdje:

formatting link
formatting link
formatting link

Skida makrovizju sa video signala. Krajnje je blesavo uni¹titi visokokvalitetni DVD uradak presnimavajuæi ga skidanjem video signala ili ti analognim putem kao da se radi o TV programu.

Taj kabal te vjerojatno ko¹ta vi¹e nego da kupi¹ DVD snimaè za PC te se nauèi¹ kako ga instalirati u raèunalo i kako se koristiti istim. U tvom sluèaju najvi¹e tjedan dana posla jer osim hardvera SVE je dobavljivo na internetu badava, zajedno sa uputama ¹to i kako. Malo dobre volje i po¹tivanje osnovnih pravila u stjecanju novog znanja i volila.

Reply to
miha

Mozda se moze iskljuciti Macrovision zastita na samom DVD playeru, pa u tom slucaju ne trebaju nikakvi dodatni uredaji za skidanje zastite. Sto je jeftiniji player (no name) postupak je jednostavniji. Na brand name playerima obicno je tesko iskljuciti zastitu bez nekih ozbiljnijih zahvata (nadogradnja nesluzbenog firmwarea, ...).

--
________
Pozdrav,
 Click to see the full signature
Reply to
Walter Gottwein

Cuo sam da uspjeva slijedece: DVD player se spaja na video preko scart-a, iz videa se signal preko RFa (antene) salje na TV ili drugi video, a s tog TVa (videa) se skida signal opet preko scarta (ili slicno) na DVD Recorder. Navodno tako Macrovision signal ne prezivi, no ne prezivi niti Dolby Digital i kvaliteta slike, ali barem se da napraviti kopija. Eto, nisam isprobao pa ne znam jel doista radi jer imam DVD przilicu na kompu. Dakle, treba napraviti D/A, a A/D pretvorbu signala?

Pozdrav!

Reply to
-Rio-

TV program je jo¹ uvijek kvalitetniji od DVDa ako ima¹ dobar signal, jer je analogan i nije kompresiran kompresijom sa gubitkom. To æe¹ najbolje vidjeti ako na DVDu stisne¹ pauzu i pogleda¹ neki pokret. Naravno da je slika lo¹ija kada takav obogaljeni signal pretvara¹ u analogni pa ga ponovo digitalizira¹ i kodira¹ sa gubitkom. Inaèe samo kao informacija DVD ima bitrate od max 10Mbita, a digitalizirana nekompresirana TV slika 80Mbita. Pametnom dosta :)

Reply to
Briglja

hvala na trudu=20 budem poku=B9al ujutro pa javim da li tak =B9ljaka

Reply to
drago.drenic

Sve sto ukljucuje RF modulator dosta degradira kvalitetu slike, a vecina modulatora ima mono audio :(

Nisam siguran ni da bi noviji video recorderi htjeli propustiti samo tako Macrovision signal na svom video ulazu.

Ako ovo ne radi, onda sigurno radi rjesenje s kamerom i snimanjem TV-a ;)

??? D/A-A/D pretvorba se radi i u slucaju da nema nikakvih dodatnih uredjaja (DVD player povezan direktno na DVD recorder). Ako se izmedju dodaju drugi uredjaji (video/TV) oni rade sa analognim signalima -> name nikakvih dodatnih A-D/D-A pretvorbi.

--
________
Pozdrav,
 Click to see the full signature
Reply to
Walter Gottwein

Mono/stereo nije stvar modulatora nego sklopa koji priprema audio signal!!????? Stereo video bi trebao imati i stereo zvuk?

Bljak varijanta....

Reply to
vaso

Stereo video moze dati stereo zvuk na SCART ili chinch izlazima, preko TV modulatora cisto sumnjam.

Ali jedna stvar je reprodukcija/snimanje video kazeta, a posve druga kakav tuner ima video i na koji nacin obradjuje/proslijedjuje ulazni audio signal spojen preko SCART ili chinch ulaza.

--
________
Pozdrav,
 Click to see the full signature
Reply to
Walter Gottwein

U oglasniku sam na=B9ao ovaj oglas: Dekoder za presnimavanje vhs-a i dvd-a na dvd rekorder original njem=E8ki novi izvrstan, 1400kn - ak netko zna kaj je taj dekoder , za =B9ta slu=BEi i na kom principu radi molim obja=B9njenje. hvala

Reply to
drago.drenic

formatting link

--
________
Pozdrav,
 Click to see the full signature
Reply to
Walter Gottwein

ne znam kaj se de=B9ava ali se stranica wikipedia ne otvara pa ne mogu pro=E8itati

Reply to
drago.drenic

ne znam kaj se de¹ava ali se stranica wikipedia ne otvara pa ne mogu proèitati

Ako sam dobro skontao, taj dekoder eliminira tu MacroVision za¹titu i omoguæuje razna presnimavanja za¹tiæenog materijala, kao i kvalitetniju reprodukciju gdje ta za¹tita pravi smetnje!!!???

Reply to
vaso

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.