Pitanje u vezi Dvd recordera

Mislim da sam fulao grupu ali eto neznam di da postavim ovo pitanje pa da probam tu ako netko zna da mi odgovori. Radi se o sljedeæem: Kupio bi Dvd rekorder od Lg-a koji nema hard disk u sebi jer je puno povoljniji od onog koji ga ima.E sada zanima me dali se prilikom snimanja na DVD-R mediji mo¾e nastaviti snimanje kada se jedno prekine? Da budem precizniji,recimo snimam neki film i sada film zavr¹i ja prekinem snimanje i recimo htio bi drugi put na taj otatak Dvd-a snimiti drugi film kao ¹ta je to bio sluèaj sa Video rekorderom,znaèi zanima me dali je to moguæe ili treba svaki put novi Dvd ili se treba koristiti Dvd-Rw pa snimaj i presnimavaj? Ako netko zna neka odgovori ili neka me uputi na nekog ko zna da provjerim to prije nego ga kupim. Pozdrav svima na grupi i unaprijed zahvaljujem.

Reply to
Morski Vuk
Loading thread data ...

Probaj pitati na hr.fido.hifi

pozdrav

Reply to
Kod

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.