Autoradio

Pozdrav svima, nabavih autoradio, touch multimediju koja ima fiksni "wallpaper" boje koja totalno odudara od ostatka osvjetljenja u autu. E sad... izasao je novi update (format datoteke je BIN), ima 4 mb i totalno sam siguran da je u tome upakiran i wallpaper. Kako ga izvaditi i kasnije podvaliti natrag unutra (nakon sto mu promijenim boju u photoshopu)?

Hvala!

Reply to
gegner
Loading thread data ...

Najprije bi trebalo otkriti *kako* je slika spremljena pa napraviti konverter iz formata u kojem je slika spremljena u .bin-u, u neki od 'normalnih' formata i obrnuto. Onda bi tek mogo za editiranje slike koristiti Photoshop.

Puno posla ako jos niko nije dekodirao sadrzaj .bin-a. Ako negdje postoji specifikacija sadrzaja .bin file-a - manje posla (onda treba 'samo' napraviti program za extrakciju podataka iz .bin-a, konvertiranje, i ponovno vracanje u .bin file).

--
Chupo
Reply to
Chupo

U .bin-u je firmware za mikrokontroler(e), sadrzaji EEPROM-a itd. a format u kojem je spremljena grafika ovisi o ekranu i programeru koji je radio firmware (ako ekran npr. ima vise mode-ova rada (ako npr. ima horizontal i vertical addressing mode), programer firmware-a si je podatke sigurno prilagodio odabranom mode-u rada ekrana).

--
Chupo
Reply to
Chupo

Uf znaci prakticki neizvedivo. U redu, hvala na info!

Reply to
gegner

Dana 25.11.2012 16:29, gegner je napisao:

totalno odudara od ostatka osvjetljenja u autu.

sam siguran da je u tome upakiran i wallpaper.

boju u photoshopu)?

probaj sa nekim dobrim hex editorom editirati fajl. svaki tiff,bmp,jpg fajl/slika je definirana poèetnim i zavr¹nim bajtom koji su uvijek isti za odreðeni tip fajla. kao npr (zaboravio sam pa pogaðam)svaka jpg slika æe poèinjati sa 1E1F i zavr¹avati sa 2E2F. probaj naæi poèetne i zavr¹ne bajtove u bin fajlu pa spremi dio izmeðu njih kao odreðenu sliku prema tra¾enom poèetnom/zavr¹nom bajtu.da ne gugla¹ previ¹e, uzmi vi¹e fajlova/slika koje veæ ima¹ pa ih editiraj pa zapi¹i poèetne/zavr¹ne bajtove svake vrste tako da zna¹ ¹to tra¾i¹. procijeni po grafici koliko bi mogla biti velika slika, tako kad tra¾i¹ po bin fajlu ima¹ otprilike velièinu koju tra¾i¹. dobar hex editor, jer æe¹ morati mijenjati checksum.

Reply to
Sanjin K.

In article , snipped-for-privacy@ri.t-com.hr says ...

oja totalno odudara od ostatka osvjetljenja u autu.

alno sam siguran da je u tome upakiran i wallpaper.

enim boju u photoshopu)?

su uvijek isti

aka jpg slika

naÄ=3Fi poÄ=3Fetne i zavr=3F=3Fne

sliku prema

F=3F previ=3F=3Fe, uzmi vi=3F=3Fe

=3Fi poÄ=3Fetne/zavr=3F=3Fne

F=3F.

=3Fi=3F=3F

=3F=3F.

ma necu nista dirati, jos cu ga ujebati, a tek sam ga spojio :) hvala ipak!

Reply to
gegner

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.