Kondensator do gaszenia przepięć indukcyjnych

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
CzeB6%E6.
MF3%wi siEA% BF%e na wyjB6%ciu zasilacza (dowolnego) nie jest potrzebna dio=
da
wB3%B1czona w kierunku zaporowym poniewaBF% prawie zawsze jest tam na
wyjB6%ciu kondensator i to on potrafi skutecznie wytB3%umiE6% ewentualne
przepiEA%cia.
Nie chodzi mi tu o sam zasilacz lecz lecz o ten wB3%aB6%nie kondensator.

moBF%ecie mi wytB3%umaczyE6% na jakiej podstawie kondensator tB3%umi
przepiEA%cia? SB3%yszaB3%em teBF% BF%e do cewki przekaBC%nika moBF%na go pr=
zyB3%B1czyE6%
i teBF% nie bEA%dzie potrzebna dioda bo to on skutecznie je wygasi.

Jak to jest i jak to dziaB3%a?

Re: Kondensator do gaszenia przepięć indukcyjnych

Cześć.
Mówi się że na wyjściu zasilacza (dowolnego) nie jest potrzebna dioda
włączona w kierunku zaporowym ponieważ prawie zawsze jest tam na
wyjściu kondensator i to on potrafi skutecznie wytłumić ewentualne
przepięcia.
Nie chodzi mi tu o sam zasilacz lecz lecz o ten właśnie kondensator.

możecie mi wytłumaczyć na jakiej podstawie kondensator tłumi
przepięcia? Słyszałem też że do cewki przekaźnika można go przyłączyć
i też nie będzie potrzebna dioda bo to on skutecznie je wygasi.

Jak to jest i jak to działa?Moze to chodzi o jakis uklad RC do tlumienia przepiec ? Ewentualnie sam
warystor jako element ograniczajacy...
Pisze to bardziej w odniesieniu do tlumienia nieporzadanych napiec w
przypadku stycznikow i innych ukladow z duza indukcja.

Pozdrawiam
KM


Re: Kondensator do gaszenia przepięć indukcyjnych

Quoted text here. Click to load it
włączona w kierunku zaporowym ponieważ prawie zawsze jest tam na
wyjściu kondensator i to on potrafi skutecznie wytłumić ewentualne
przepięcia.
Nie chodzi mi tu o sam zasilacz lecz lecz o ten właśnie kondensator.

Quoted text here. Click to load it
przepięcia? Słyszałem też że do cewki przekaźnika można go przyłączyć
i też nie będzie potrzebna dioda bo to on skutecznie je wygasi.

Quoted text here. Click to load it

Tak jak w zasilaczu hydraulicznym w domku jednorodzinnym ze studnią. Za
pompą możesz dać zawór jednokierunkowy (dioda). Ale tak nikt nie robił. Daje
się zbiornik z poduszką powietrzną (kondensator). Taki gasi wszelkie
przepięcia.
S*


Re: Kondensator do gaszenia przepięć indukc yjnych
W dniu 2010-11-07 11:22, slawek7 pisze:
Quoted text here. Click to load it

Do tlumienia przepiec stosuje sie warystory lub elementy o podobnych
wlasciwosciach w zasilaczach.  To o czym piszesz to tlumienie pradow
wyindukowanych w ukladach przekaznikow .

W zasilaczach ten kondenstaro na wyjsciu ma za zadanie wygladzenie
tetnien.

Re: Kondensator do gaszenia przepięć indukcyjnych
Mówi się że na wyjściu zasilacza (dowolnego) nie jest potrzebna dioda
włączona w kierunku zaporowym

Jeżeli masz na myśli diodę równolegle do wyjścia zasilacza, to jest
potrzebna w przypadku podłączania dowolnego urządzenia - czytaj: w
zasilaczach labolatoryjnych, serwisowych.

ponieważ prawie zawsze jest tam na
wyjściu kondensator i to on potrafi skutecznie wytłumić ewentualne
przepięcia.

Ale nie wytłumi odwrotnego podłączenia zasilania do zasilacza - patrz wyżej.

możecie mi wytłumaczyć na jakiej podstawie kondensator tłumi
przepięcia? Słyszałem też że do cewki przekaźnika można go przyłączyć
i też nie będzie potrzebna dioda bo to on skutecznie je wygasi.

Wersję "hydrauliczną" masz w poprzednim poście...
Równolegle do przekaźnika daje się diodę kiedy zależy nam na krótkim czasie
załączenia przekaźnika. Kondensator spowalnia załączenie.

--
Desoft

Jak to jest i jak to działa?


Re: Kondensator do gaszenia przepięć indukcyjnych
Wiecie, raczej chodzi mi o to do jakiego stopnia kondensator jest w
stanie przejB1%c na siebie impulsy np szpilki przepiEA%E6. Z zasilaczem to
byB3% przykB3%ad bo kiedyB6% tak przeczytaB3%em.

Wiec chodzi o to jak to moBF%liwe BF%e kondensator wytB3%umi szpilki
przepiEA%E6? I nie tylko w przypadku jakiejB6% cewki ale tak ogF3%lnie?

Re: Kondensator do gaszenia przepięć indukcyjnych
On Sun, 7 Nov 2010 07:42:30 -0800 (PST),  slawek7 wrote:
Quoted text here. Click to load it

Zeby na kondensatorze wystapil wzrost napiecia, to musi do niego
doplynac stosowny ladunek. A to oznacza duzy prad przez odpowiednio
dlugi czas. A jak ma byc szpilka, to prad musi byc bardzo duzy.

I sie okazuje ze tego pradu brakuje.

J.Re: Kondensator do gaszenia przepięć indukc yjnych
W dniu 2010-11-07 16:42, slawek7 pisze:
Quoted text here. Click to load it

Szpilek przepiec raczej nie (szybciej wybuchnie) ale szpilki tetnien jak
najbardziej.

Re: Kondensator do gaszenia przepięć indukcyjnych

Quoted text here. Click to load it
stanie przejąc na siebie impulsy np szpilki przepięć. Z zasilaczem to
był przykład bo kiedyś tak przeczytałem.

Quoted text here. Click to load it
przepięć? I nie tylko w przypadku jakiejś cewki ale tak ogólnie?

Elektrony mieszkają na powierzchni przewodnika a nie w objętości.

Aby przepięcie (szpilka) się rozpłynęła musi trafić na dużą powierzchnię.
Kondensator taką ma.
Dużą powierzchnię ma też drut cewki. Ale tam jest wąskie gardło na wejsciu.
Potrzebna jest zatem duża powierzchnia z szybkim dostępem. Taki jest
kondensator. Cewka to odwrotność.
S*


Re: Kondensator do gaszenia przepięć indukcyjnych
Quoted text here. Click to load it
Do problemu w tym przypadku trzeba podejB6%E6 "energetycznie". W kaBF%dej
indukcyjnoB6%ci podczas przepB3%ywu prB1%du gromadzi siEA% energia, ktF3%r=
B1%
moBF%na opisaE6% wzorem E3D% (L*I^2)/2 (sB3%ownie: jedna druga iloczynu
indukcyjnoB6%ci razy kwadrat prB1%du). Gdy przerywamy prB1%d wB3%aB6%nie ta
zgromadzona energia musi "zniknB1%E6"... a dokB3%adnie biorB1%c gdzieB6% s=
iEA%
wydzieliE6%. Aby mogB3%a siEA% wydzieliE6% powstaje szpilka napiEA%cia nauk=
owo
zwana "deltB1% Diraca" (http://pl.wikipedia.org/wiki/Delta_Diraca ).
UkB3%ady pF3%B3przewodnikowe tej delty nie lubiB1% i czEA%sto przez to ule=
gajB1%
przebiciu. UkB3%ady stykF3%w mechanicznych teBF% nie lubiB1% ale na ogF3%
B3% nie
ulegajB1% uszkodzeniu. DeltEA% Diraca widaE6% w postaci przeskakujB1%cej
iskry. Aby zmniejszyE6% napiEA%cie przy przerywaniu prB1%du w indukcyjnoB6%
ci
wystarczy zapewniE6% "ujB6%cie" tej energii w bezpieczny sposF3%b.
PodB3%B1czenie diody powoduje, BF%e mimo przerwania prB1%du zasilania cewk=
i
prB1%d dalej sobie pB3%ynie przez wB3%aB6%nie tEA% diodEA% a energia wydzie=
la siEA%
na zB3%B1czu diody i na rezystancji wewnEA%trznej indukcyjnoB6%ci. Niestet=
y
ten nadal pB3%ynB1%cy zmniejsza szybkoB6%E6 zadziaB3%ania ukB3%adu. W przy=
padku
cewki przekaBC%nika zworka odskoczy od bieguna magnesu z pewnym
opF3%BCnieniem. ChcB1%c zwiEA%kszyE6% szybkoB6%E6 wyB3%B1czenia przeka=
BC%nika wystarczy
szeregowo z diodB1% wB3%B1czyE6% rezystor. PamiEA%taE6% trzeba wtedy, BF%e=
 na tym
rezystorze pojawi siEA% szpilka napiEA%cia i wartoB6%ci U3D%I*R (sB3%ownie:
iloczyn prB1%du pB3%ynB1%cego przez cewkEA% razy wartoB6%E6 rezystancji).
PoniewaBF% przy takim poB3%B1czeniu rezystancja na ktF3%rej wydziela siEA%
energia zgromadzona w polu magnetycznym cewki jest wiEA%ksza to czas
wydzielania siEA% tej energii jest krF3%tszy. Przy rF3%wnolegB3%ym poB3%B1=
czeniu
z indukcyjnoB6%ciB1% kondensatora energia pola magnetycznego przeksztaB3%ci
siEA% w energiEA% zgromadzonB1% na kondensatorze i odwrotnie... powstanB1%
oscylacje gasnB1%ce ze wzglEA%du na straty w obwoedzie przede wszystkim na
rezystancji cewki. PomijajB1%c straty moBF%na napisaE6% przybliBF%ony wzF3%
r na
napiEA%cie na kondensatorze wychodzB1%c z zasady zachowania energii  E
(cewki) 3D% E (kondensatora) czyli (L*I^2)/23D% (C*U^2)/2. PodB3%B1czenie
kondensatora moBF%e byE6% rF3%wnie skuteczne jak podB3%B1czenie diody ale
powstaje nowe "zagroBF%enie". Ten kondensator trzeba naB3%adowaE6% w
momencie zaB3%B1czenia prB1%du! Wtedy przez tranzystor zaB3%B1czajB1%cy p=
rB1%d w
cewce pB3%ynie duBF%y impuls prB1%dowy. MoBF%na ten impuls ograniczyE6%
wB3%B1czajB1%c szeregowo z tym kondensatorem rezystor.

Re: Kondensator do gaszenia przepięć indukc yjnych
teoretyk z koziej dupy sie odezwal.


Re: Kondensator do gaszenia przepięć indukc yjnych
W dniu 2010-11-07 20:24, konieczko pisze:
Quoted text here. Click to load it

A bardziej merytorycznie potrafisz... owczy
odbycie?

--
AW

Re: Kondensator do gaszenia przepięć indukcyjnych
A mi sie podoba takie wyjasnienie i jestem za nie wdziEA%czny,
oczywiB6%cie mF3%wiEA% o tym co napisaB3%  kilokitu.
Nie wiem tylko na ile jest to lepsze od zwykB3%ej diody i czy na pewno
powstajB1%ce przepiEA%cie na L nie uszkodzi kondensatora?

Re: Kondensator do gaszenia przepięć indukcyjnych

A mi sie podoba takie wyjasnienie i jestem za nie wdzięczny,
oczywiście mówię o tym co napisał  kilokitu.
Nie wiem tylko na ile jest to lepsze od zwykłej diody i czy na pewno
powstające przepięcie na L nie uszkodzi kondensatora?
-----
Zakładasz, że na cewce powstaje zawsze przepięcie, a to nie tak - cewka
jedynie "chce", aby dalej płynął przez nią ten prąd który przez nią płynie.
Jak prąd nagle nie ma którędy popłynąć to cewka podnosi napięcie próbując
znaleźć coś przez co ten prąd popłynie.
Jak wyłącznikiem prądu są styki to może jej się udać na tyle podnieść
napięcie aby na tych stykach zaiskrzyło.
Jak do cewki podłączony jest kondensator to cewka nie ma problemu - prąd od
razu może wpływać w kondensator - nie będzie wcale gwałtownego przepięcia,
będzie jedynie ładowanie kondensatora energią zgromadzoną w cewce.
Maksymalne napięcie do jakiego naładuje się kondensator jest określone
wzorami które już znasz.
Jak kondensator wytrzyma to napięcie to nie ma powodu, aby się uszkodził.
Jest jeszcze taki parametr jak maksymalny prąd który może wpływać w
kondensator, ale zazwyczaj nie jest to problem.
P.G.


Re: Kondensator do gaszenia przepięć indukcyjnych


Quoted text here. Click to load it
OczywiB6%cie masz racjEA% ale.... my tutaj rozwaBF%amy wB3%aB6%nie przypade=
k
przerywania prB1%du pB3%ynB1%cego w cewce wiEA%c nie wiem dlaczego zmienias=
z
temat?

Quoted text here. Click to load it
A dokB3%adnie to ona nie podnosi tylko obniBF%a czyli napiEA%cie na cewce
ostatecznie bEA%dzie miaB3%o odwrotnB1% biegunowoB6%E6 niBF% podczas "norm=
alnego"
wysterowania... ale to drobiazg, ktF3%rym tylko nieliczni zakrzB1%tajB1%
sobie gB3%owEA%

Quoted text here. Click to load it
Czy zaiskrzy czy nie zaleBF%y od wielu czynnikF3%w. Wiele rF3%BFnych
przekaBC%nikF3%w ma rdzeF1% wykonany z litego kawaB3%ka stali. W takim kawa=
B3%ku
podczas zaniku pola magnetycznego powstajB1% prB1%dy wirowe, ktF3%re
skutecznie zmniejszajB1% przepiEA%cia na cewce.

Quoted text here. Click to load it
Do cewki ZAWSZE podB3%B1czony jest jakiB6% kondensator bo same uzwojenie
posiada pojemnoB6%ci miEA%dzyzwojowe, pojemnoB6%ci szczB1%tkowe do
otaczajB1%cych elementF3%w. RF3%wnieBF% i same rozB3%B1czone styki majB1% =
swoje
kilka pF.

Quoted text here. Click to load it
WykonujB1%c obliczenia nie moBF%na zapomnieE6%, BF%e przed rozB3%B1czeniem=
 stykF3%w
kondensator jest (przewaBF%nie) naB3%adowany do napiEA%cia zasilania cewki
przekaBC%nika a zgromadzona w cewce energia musi najpierw skompensowaE6%
energiEA% tego kondensatora (zmiana kierunku naB3%adowania kondensatora)

Quoted text here. Click to load it
Fakt! Maksymalny prB1%d jaki bEA%dzie pB3%ynB1%B3 przez ten kondensator je=
st
rF3%wny prB1%dowi pB3%ynB1%cemu przez cewkEA% w momencie jej rozB3%B1czani=
a... wiEA%c
z tym prB1%dem nie powinno byE6% problemu.


Re: Kondensator do gaszenia przepięć indukcyjnychQuoted text here. Click to load it

Z wypowiedzi slawka7
--------
Nie wiem tylko na ile jest to lepsze od zwykłej diody i czy na pewno
powstające przepięcie na L nie uszkodzi kondensatora?
--------
odniosłem wrażenie, że on mimo wyjaśnienia nadal zakłada, że na cewce musi
powstać przepięcie (w sensie setki V) i ono pojawi się na kondensatorze no i
się martwi, czy ten kondensator to wytrzyma.
Chciałem doprowadzić do zrozumienia w 100%.

P.G.
P.S. Nie zauważyłem, abym zmienił temat.


Re: Kondensator do gasz enia przepięć induk cyjnych

Quoted text here. Click to load it
Słowo kluczowe: drugie prawo komutacji (i stany nieustalone).

Site Timeline