Kolejność wynikowych współczynników dla DIF FFT

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
LiczEA% 8-punktowB1% transformatEA% Fouriera metodB1% DIF FFT, ale dostaj=
EA%
wynikowe wspF3%B3czynniki w zB3%ej kolejnoB6%ci, tzn. 04627351, podczas gd=
y
powinno byE6% 04261537.

PrzykB3%ad:
x(0) 1 -> 6                  -> 16       -> 36 X(0)
x(1) 2 -> 8                  -> 20       -> -4 X(4)
x(2) 3 -> 10                -> -4        -> -4-4i X(6)
x(3) 4 -> 12                -> -4i       -> -4+4i X(2)
x(4) 5 -> -4                 -> -4-4i    -> -4-9.656i X(7)
x(5) 6 -> -2.828-2.828i -> -5.656i -> -4+1.656i X(3)
x(6) 7 -> -4i                -> -4_4i    -> -4-1.656i X(5)
x(7) 8 -> 2.828-2.828i  -> -5.656i -> -4+9.656i X(1)

Wynik w Octave: [36,  -4+9.656i, -4+4i, -4+1.656i, -4, -4-1.656i,
-4-4i, -4-9.656i]

Gdzie robiEA% bB3%B1d?

Re: Kolejność wynikowych współczynnik ów dla DIF FFT
Quoted text here. Click to load it

Najwyraźniej przyjmujesz błędne współczynniki transformaty Wk, tzn.
zamiast właściwych wartości u Ciebie występują liczby do nich sprzężone.
Prawidłowo współczynniki transformaty powinny mieć postać Wk =
e^(-j*2*pi*k/N) - u Ciebie są jakby bez minusa przed j i dlatego wyniki
dla ujemnych i dodatnich częstotliwości się zamieniają miejscami.
Zamiana nie dotyczy tylko X(0) i X(4) bo te częstotliwości występują bez
pary o przeciwnym znaku.

Pozdr
Portal

Site Timeline