wheatston bridge

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Jeg trenger skjema for bygging av motstandsmålebro, flere måleområder.

HM

Re: wheatston bridge
Harald Mossige skrev:
Quoted text here. Click to load it
//
Hvis det ikke er et ubetinget krav, at opstillingen skal være en W-bro,
har jeg følgende forslag:

Anvend en ICL7107 (3 1/2 digit AD converter) samt ratiometrisk måling.
Her vil der kun være behov for en referencemodstand pr område. Samtidig
er kravet til referencespændingen rimeligt afslappet.

mvh.
Bjarne L.
//

Re: wheatston bridge
BjarneL skreiv:
Quoted text here. Click to load it

Det er et krav at det skal være en bro.

Jeg vet hvordan den virker, men jeg ønsker et ferdig skjema.

Isntrumentet jeg skal bruke er et dreiejerninstrument, +/- 1mA, 100ohm.

HM

Re: wheatston bridge
Harald Mossige skrev:
Quoted text here. Click to load it

google gir dig stribevis af færdige diagrammer og vejledninger.

mvh Erik

Re: wheatston bridge
ER skreiv:
Quoted text here. Click to load it

Virkelig?
Jeg finner massevis av enkle broer /uten/ områdevalg. Er du venlig å
vise meg et eksempel?

HM

Re: wheatston bridge
Hej Harald

Quoted text here. Click to load it

Du kan se lidt inspiration her

http://www.sandcastle.dk/Billeder/Rclmeter.gif

--
Mvh Max


Re: wheatston bridge
Harald Mossige skrev:
Quoted text here. Click to load it

Unskyld harald jeg forudsatte at du kunne bruge ohms lov.

Hvad er dine ønsker?

Måleområde? Broen skal jo kunne komme i balance, så hvis du ønskert
stort måle område er det nok både de faste meodstande og potmeter der
skal skunne skiftes, men giv en ide om måleområde og jeg skal gi dig
nogen værdier.

2 *10k og 10k potmeter = måleområde ~ 0ohm - 10k. du skal blot sørge for
at strømmen i broen ikke overskrider dit meters max strøm.

ved 10 volt og nævnte værdier er max strøm 0,5mA.

Regn selv videre Harald.

Re: wheatston bridge
ER skreiv:
Quoted text here. Click to load it

Jeg kan ohms lov, og jeg kan den godt
Quoted text here. Click to load it

Måleområdet fra 10 0hm og ned til 0,01(?),så lavt som praktisk mulig.

Quoted text here. Click to load it

Jeg ser for meg at pot, eller den variable motstanden kanskje kan være
seriekoplet med en fast eller utskiftbar verdi for å insnevre
måleområdet til 1:10 eller 1:15 eller der omkring, i flere måleområder;
jeg har noen vanlige multimeter liggende.

Quoted text here. Click to load it

Dette er viktig.
Quoted text here. Click to load it

Jeg hadde tenkt meg 1,5V eller 3V lithium. Siden det er dreiejern, kan
jeg også ha muligheten til AC-føding, 3 - 5V?

I tilfeller som dette bruker jeg ferdige skjema bare som insptrator elle
modell.

Instrumentet blir svært lite brukt, men det skal hunne "lånes ut" til
mennesker med begrenset kunskap, og det er kanskje dette som stiller de
største kravene.

HM

Re: wheatston bridge
ER skrev:

Quoted text here. Click to load it

ups passer jo ikke hvis den ukendte nærmer sig 0 ohm så blir I meter
(ude af balance) 1mA
Quoted text here. Click to load it

Re: wheatston bridge
Quoted text here. Click to load it

Hvorfor ?


Klaus
--
 Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
   Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: wheatston bridge

Quoted text here. Click to load it


Her er hvad du ønsker:
http://techdoc.kvindesland.no/radio/measurements_simple/20051021113607068.pdf

--
MVH.
Finni

Re: wheatston bridge
Quoted text here. Click to load it

Nej tak.


Klaus
--
 Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
   Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: wheatston bridge
F.Syndergaard skreiv:
Quoted text here. Click to load it

Ikke helt.
Artikkelen er bra den, og den gjennomgår selve dreiejerninstrumentets
muligheter. Det blir "neste trin".

Jeg ønsket en enkel målevro med mer en ett måleområde. Rett og slett for
å studere valget av motstandsverdier og plassering av de motstandene som
  skal skiftes ved valg av nytt område.

Den enkle konstruksjonen har pedagogiske fordeler, men alle
komponentverdiene bør velges med omhu; det er en absolutt fordel at
ukyndige ikke har særlige muligheter til å ødelegge instrumentet.

HM
Quoted text here. Click to load it

Re: wheatston bridge
Klaus D. Mikkelsen skreiv:
Quoted text here. Click to load it

Er der nå gått prestisje i spørsmålet?

En ting er at en bro er enkel, og den er enkel å forklare for slike som
skal lære, men mest av alt, bolsen med instrument, bøssinger og vender
og baterikasse faktisk er klar.

Fornøyd nå?

HM

Site Timeline