Skjema SMPS

Jeg har fått godt et hundre SMPS, 230V -> 12V DC, 1A, og ønsker mulighet til å modifisere noen av dem.

Thoshiba AT7008

Jeg identifiserer hele 230V delen og hele utgangstrafoen med shotkey. Reguleringssløyfen ser ut til å ha nøkkelkomponentene: en 6V zener, en optokopler og bare en liten transistot.

Erfaringen min er at slike saker er ofte "etter boken", og derfor ternger jeg et par skjema til å gisse etter.

Sekundærviklingen består av to tråder i paralell. ved å seriekople disse kan jeg få 24V 0,5A.

Jeg reiner med at det er snakk om å endre en motstand fra zenerspenningen.

HM

Reply to
Harald Mossige
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.