OrCAD: Linke til property i herakisk blok

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Hej

I OrCAD Capture 15.7 ønsker jeg at gøre følgende, hvis det da er muligt:

Jeg har en herakisk block som jeg kan give en property som vi kunne kalde
"Beskrivelse", i denne property kan jeg lave en beskrivelse og denne kan jeg
så vise sammen med blokken på et sheet. Den herakiske block linker samtidig
til et sheet et niveu under, hvor jeg ligger mit egentlige diagram. På dette
underliggende sheet kunne jeg godt tænke mig at få gentaget blokkens
property "Beskrivelse" som jeg har vist på første sheet, f.eks. som tekst i
en Titleblock, alternativt blot som et stykke tekst på sheetet.

Kan dette lade sig gøre, så jeg ikke selv skal skrive teksten endnu engang,
men blot linker til det jeg lige har lavet som en property?

MVH TroelsSite Timeline