Fra orcad capture til orcad layout

Hej,

Jeg er gået fra protel til orcad lite. Dette desværre ikke helt uden problemer :-( Jeg har nu fået tegnet mit diagram og vil nu til at lave printudlæg. Men hvordan gør jeg? Jeg går ud fra at jeg skal lave en netlist først. Jeg laver derfor en .mnl fil. Dette går fint. Jeg importerer nu filen i capture og skriver et filnavn til output(.max). Og hvad så? Så skriver den: "AutoECO cannot find a footprint for component R4 from part name RESISTOR". Kan det virkelig passe at Lite ikke indeholder footprint til en modstand? Eller hvad gør jeg galt? Jeg har tilføjet de library's jeg kan finde på disken, men lige lidt hjælper det.

--
Med venlig hilsen
Jonas Jalling
Reply to
Jonas Jalling
Loading thread data ...

indeholder

I capture angiver du navnet på det footprint, du vil bruge. Ikke alle modstande har samme udseende :-))

dobbeltklik på modstanden i Capture, tilføj navnet under PCB Footprint

Hvilke footprint du har ved jeg ikke for Lite er jo lidt begrænset i forhold til den store version. Du kan se dine footprints i Layout, ved at vælge tools/librarymanager fra opstartsskærmen. I libmgr ser du biblioteksnavnene øverst, og vælger du et bibliotek, ser du indholdet nederst. Afh af version kan du også printe sider ud med biblioteksindholdet.

Bo //

Reply to
Bo Bjerre

Ja, det anede mig jo nok. Der er kun 2 libs med til den lite version jeg har - underligt nok. Jeg må brokke mig ude på skolen i morgen.

Tak for hjælpen Bo.

--
Med venlig hilsen
Jonas Jalling
Reply to
Jonas Jalling

Det er let at lave nye footprints, og det bør skolen lære dig. Det får du som hjemmearbejde i weekenden :-)

Bo //

Reply to
Bo Bjerre

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.