Orcad

Hej

Er der nogle der har en quick guide til Orcad 16, jeg skal have lavet nogle forskelige footprints, men det meget svært at gennemskue hvordan det vir ker syntes jeg.

På forhånd TAK

/Michael

Reply to
mevert123
Loading thread data ...

NordCAD har en del materiale, og afholder kurser

Bo //

Reply to
Bo Bjerre

ogle forskelige footprints, men det meget svært at gennemskue hvordan det virker syntes jeg.

Reply to
mevert123

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.