Division i vhdl

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej,

Jeg er stF8%dt ind i et problem. Jeg sidder og skriver en tekst-driver
til en skE6%rm i VHDL.
Jeg har brug for at vide hvilket tegn pE5% linjen jeg er nE5%et til!

Min beregning ser sE5%ledes ud, (hvor x fortE6%ller hvilken kolonne pE5%
skE6%rmen jeg er pE5%):

 Tegn_nr 3D% (x-(x mod 6)) / 6

Hvert tegn er 6 pixels bred, hvilket giver mig en del problemer!
Jeg kan selvfF8%lgelig lave en tE6%ller og sE5% tE6%lle Tegn_nr en op, hver
gang der er "gE5%et" 6 pixels, men vil hellere lave noget i retningen af
ovenstE5%ende.

Hvad gF8%r jeg?

Mvh Jonas


Re: Division i vhdl

Quoted text here. Click to load it

Jeg ville have lavet en pixel-tæller og en kolonne-tæller som du selv
beskriver.  Alt andet vil være at gå over åen efter vand.

Jeg kan iøvrigt anbefale <news:comp.lang.vhdl> til VHDL spørgsmål.


Kai
--
Kai Harrekilde-Petersen <khp(at)harrekilde(dot)dk>

Site Timeline