Vill vi ha TN-detektorn? Re: Vill vi ha Digital TV&radio?

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Hej elektronik-gruppen (korspostning borttagen)!
Vill vi ha TNdetektorn i elektronikgruppen? Enligt googlelänken nedan så tar
sig ett antal personer som inte gillar TN på sig uppgiften att upplysa alla
andra om när TN postat. Jag är måttligt road av dessa upplysningsinlägg.
Att ge en person  man ogillar mycket uppmärksamhet får ofta omvänd effekt.

Punkt 5 på googlesidan nedan
5. Hade det inte varit enklare att bara ignorera TN istället?
   ==========================================================
Jo. Person(erna) bakom PP är minst lika goda kålsupare som TN.

Här lägger man sig på rygg och säger sig vara lika illa som den man ogillar
eller?

Om TNjagarna verkligen vill vara så ädla så har jag ett förbättringsförslag:
Byt rubrik på era varningsinlägg till "TNdetektorn, was:....". Då kan jag på
ett enkelt sätt filtrera bort upplysnignsinläggen.

Ha en bra dag!

/Patrik


Quoted text here. Click to load it
använde aliaset
Quoted text here. Click to load it
aliaslistan

Quoted text here. Click to load it
http://groups.google.com/groups?selm=nrrfdug15hk9f2qr50ilp0rgo73kg5fkua%404a
x.com
Quoted text here. Click to load it
Martin Nils Olof Petter Qnepig Redig Snäll Tjusig Ung Vacker Xerxes Yngve
Quoted text here. Click to load itSite Timeline