Vi¹ak vremena

vi¹ak LED-ica i 1 kanalica na hr.misc.binaries

Reply to
BoBo
Loading thread data ...

Bolesnik jedan :) Kak to izgleda i koje su LED gore i kak ih drajva? ?

LED su od upaljaca, a drajvam ih napajanjem od kompa koje sam ubacio u jednu kutiju na kojoj je jos par prekidaca i koje ce biti upotrebljeno za jos par "rasvjetnih tijela"

Reply to
BoBo

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.