Tilläggsfiler till bildfiler

N=E4r jag laddar ur min kamera (Canon Ixus 50) i datorn s=E5 f=F6ljer det par extrafiler med. F=F6r vanliga bilder heter den Zb.Thumnail-info och f=F6r video MVI med suffix THM. Jag blir inte klok p=E5 vad dessa till=E4ggsfiler har f=F6r inneh=E5ll och funktion. Har provat att ta bort dem och m=E4rker ingen som helst skillnad. Lustigt nog har dessa till=E4ggsfiler en annan datumangivelse =E4n n=E5gon av de bilder/video de skapas tillsammans med. F=F6rs=F6ker jag =F6ppna n=E5gon av till=E4ggsfiler= na vet inte datorn vilket program som skall anv=E4ndas. Vad inneh=E5ller filerna och vad =E4r det bra f=F6r?

Reply to
morbrorhugo
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.