Rekonditionera laddbara AAA-batterier

Jag har tyvärr en hel del laddbara AAA-batterier av metallhydridtyp som fungerar dåligt. Det verkar som om AAA-batterierna slutar vara laddbara mycket tidigare än AA-batterierna.

Jag kan nu inte ladda många av AAA-batterierna i avancerade laddare med individuella laddkanaler utan bara i enkla laddare som laddar dem parvis. De laddas dock ur snabbt.

Man borde ha en laddare med individuella laddkanaler som ej vägrade ladda dessa batterier och som dessutom kunde rekonditionera dem.

Är det någon mer som har detta problem? Finns det någon lösning?
Reply to
M.O.B. i L.
Loading thread data ...

Dessa kör jag med. Funkar fint.

formatting link
formatting link
formatting link
Batterier blir sämre vartefter, det är inget man kan komma ifrån. Vissa är dock bättre än andra.

Reply to
Ken

Laddare med individuella kanaler och rekonditionering:

formatting link

98c.html

//

Reply to
wyatt

"M.O.B. i L." skrev i meddelandet news:hmdosi$9n6$ snipped-for-privacy@news.eternal-september.org...

Köp NI-MM-batterier med låg självurladdning, typ dessa:

formatting link
formatting link

De behöver man inte ladda så ofta på grund av att de har självurladdats. De kan laddas precis som "vanliga" NI-MH. Nackdelen är att de i regel inte har lika många mAh som traditionella NI-MH.

Reply to
Hakvinius

"M.O.B. i L." skrev i meddelandet news:hmdosi$9n6$ snipped-for-privacy@news.eternal-september.org...

Köp NI-MM-batterier med låg självurladdning, typ dessa:

formatting link
formatting link

De behöver man inte ladda så ofta på grund av att de har självurladdats. De kan laddas precis som "vanliga" NI-MH. Nackdelen är att de i regel inte har lika många mAh som traditionella NI-MH.

Reply to
Hakvinius

K=F6p NI-MM-batterier med l=E5g sj=E4lvurladdning, typ dessa:

formatting link
formatting link

De beh=F6ver man inte ladda s=E5 ofta p=E5 grund av att de har sj=E4lvurladdats. De kan laddas precis som "vanliga" NI-MH. Nackdelen =E4r att de i regel inte har lika m=E5nga mAh som traditionella NI-MH.

Reply to
Hakvinius

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.