Rädda rådata på hd

Har en h=E5rddisk fr=E5n en Thomson dth8664. G=E5r det att s=E4tta in den i = en pc och r=E4dda datan? Gjorde en test, men det syntes inte mycket data.

Reply to
buss100
Loading thread data ...

Wed, 12 Mar 2008 05:52:08 -0700 (PDT), buss100 ba:

Säkerligen. Vad var det för filsystem på den?

Du hade väl inte sett till att ha rätt drivrutiner för filsystemet.

Charlie.

--
Maternity pay?	Now every Tom, Dick and Harry will get pregnant.
		-- Malcolm Smith
Reply to
Charlie R

n i en

Ingen aning om filsystemet. Tror knappt det finns drivrutiner. Men ett progranm f=F6r att utforska r=E5data ligger nog n=E4rmast. Inneh=E5llet =E4r=

bara film i .vob format.

Reply to
buss100

Sätta den dom Extern HD med en USB till IDE kabel, då försöker inte datorn ändra på nått av innehållet, för att kunna "SE" det, jag har Räddat flera äldre MS-Dos HDs på det sättet.

-------------------------------------------------------- "buss100" skrev i meddelandet news: snipped-for-privacy@d62g2000hsf.googlegroups.com... Har en hårddisk från en Thomson dth8664. Går det att sätta in den i en pc och rädda datan? Gjorde en test, men det syntes inte mycket data.

Reply to
Bo Darnald

Thu, 13 Mar 2008 19:18:11 -0700 (PDT), buss100 ba:

Femte byten i varje rad i paritionstabellen ger en fingervisning om vad det är för filsystem. Det finns några olika att välja på, så här får du några exempel på partitionstyper och vilka filsystem de innehåller:

,{0x01, "Primary DOS with 12 bit FAT"} ,{0x02, "XENIX / filesystem"} ,{0x03, "XENIX /usr filesystem"} ,{0x04, "Primary DOS with 16 bit FAT ( 32MB)"} ,{0x07, "OS/2 HPFS, NTFS, QNX-2 (16 bit) or Advanced UNIX"} ,{0x08, "AIX filesystem"} ,{0x09, "AIX boot partition or Coherent"} ,{0x0A, "OS/2 Boot Manager or OPUS"} ,{0x0B, "DOS or Windows 95 with 32 bit FAT"} ,{0x0C, "DOS or Windows 95 with 32 bit FAT, LBA"} ,{0x0E, "Primary 'big' DOS (> 32MB, LBA)"} ,{0x0F, "Extended DOS, LBA"} ,{0x10, "OPUS"} ,{0x11, "OS/2 BM: hidden DOS with 12-bit FAT"} ,{0x12, "Compaq diagnostics"} ,{0x14, "OS/2 BM: hidden DOS with 16-bit FAT (< 32MB)"} ,{0x16, "OS/2 BM: hidden DOS with 16-bit FAT (>= 32MB)"} ,{0x17, "OS/2 BM: hidden IFS (e.g. HPFS)"} ,{0x18, "AST Windows swapfile"} ,{0x24, "NEC DOS"} ,{0x39, "plan9"} ,{0x3C, "PartitionMagic recovery"} ,{0x40, "VENIX 286"} ,{0x41, "Linux/MINIX (sharing disk with DRDOS)"} ,{0x42, "SFS or Linux swap (sharing disk with DRDOS)"} ,{0x43, "Linux native (sharing disk with DRDOS)"} ,{0x4D, "QNX 4.2 Primary"} ,{0x4E, "QNX 4.2 Secondary"} ,{0x4F, "QNX 4.2 Tertiary"} ,{0x50, "DM"} ,{0x51, "DM"} ,{0x52, "CP/M or Microport SysV/AT"} ,{0x53, "DM6 Aux3"} ,{0x54, "DM6"} ,{0x55, "EZ-Drive (disk manager)"} ,{0x56, "GB"} ,{0x5c, "Priam Edisk (disk manager)"} /* according to S. Widlake */ ,{0x61, "Speed"} ,{0x63, "ISC UNIX, other System V/386, GNU HURD or Mach"} ,{0x64, "Novell Netware 2.xx"} ,{0x65, "Novell Netware 3.xx"} ,{0x70, "DiskSecure Multi-Boot"} ,{0x75, "PCIX"} ,{0x77, "QNX4.x"} ,{0x78, "QNX4.x 2nd part"} ,{0x79, "QNX4.x 3rd part"} ,{0x80, "Minix 1.1 ... 1.4a"} ,{0x81, "Minix 1.4b ... 1.5.10"} ,{0x82, "Linux swap or Solaris x86"} ,{0x83, "Linux filesystem"} ,{0x84, "OS/2 hidden C: drive"} ,{0x85, "Linux extended"} ,{0x86, "NTFS volume set??"} ,{0x87, "NTFS volume set??"} ,{0x93, "Amoeba filesystem"} ,{0x94, "Amoeba bad block table"} ,{0x9F, "BSD/OS"} ,{0xA0, "Suspend to Disk"} ,{0xA5, "FreeBSD/NetBSD/386BSD"} ,{0xA6, "OpenBSD"} ,{0xA7, "NEXTSTEP"} ,{0xA9, "NetBSD"} ,{0xAC, "IBM JFS"} ,{0xB7, "BSDI BSD/386 filesystem"} ,{0xB8, "BSDI BSD/386 swap"} ,{0xBE, "Solaris x86 boot"} ,{0xB8, "BSDI BSD/386 swap"} ,{0xBE, "Solaris x86 boot"} ,{0xC1, "DRDOS/sec with 12-bit FAT"} ,{0xC4, "DRDOS/sec with 16-bit FAT (< 32MB)"} ,{0xC6, "DRDOS/sec with 16-bit FAT (>= 32MB)"} ,{0xC7, "Syrinx"} ,{0xDB, "Concurrent CPM or C.DOS or CTOS"} ,{0xE1, "Speed"} ,{0xE3, "Speed"} ,{0xE4, "Speed"} ,{0xEB, "BeOS file system"} ,{0xEE, "EFI GPT"} ,{0xEF, "EFI System Partition"} ,{0xF1, "Speed"} ,{0xF2, "DOS 3.3+ Secondary"} ,{0xF4, "Speed"} ,{0xFE, "SpeedStor >1024 cyl. or LANstep"} ,{0xFF, "BBT (Bad Blocks Table)"}

I så fall kan jag bara önska lycka till...

Charlie.

Reply to
Charlie R

den i en

t.

=E5 h=E4r

}

idlake */

=E4r

Har inte l=E4ngre tillg=E5ng till hd'n. Blir en Sony RDR-HXD870 som inte rasat =E4nnu, inte ens lev :-) . Men kunskapen kan vara kul att ha redan. Finns det n=E5tt s=E4tt att kolla raw data? Har fuskat lite i assembler, och d=E4r finns funktion f=F6r detta.

Reply to
buss100

Fri, 14 Mar 2008 08:58:35 -0700 (PDT), buss100 ba:

Jo, jag tror att vilken diskeditor som helst ska klara det, men det kommer att ta resten av ditt liv och några liv till att pussla ihop filmerna igen.

Wietse Venema's The Coroner's Toolkit (TCT) innehåller exempelvis en som heter DLS:

formatting link

Med en bra fdisk (Microsofts är inte bra i det här sammanhanget) får du reda på vilket filsystem det hansdar om och med drivrutiner för just det filsystemet kan du kopiera över filerna till vilken disk som helat.

Charlie.

Reply to
Charlie R

rasat ännu, inte ens lev :-) . Men kunskapen kan vara kul att ha redan. Finns det nått sätt att kolla raw data? Har fuskat lite i assembler, och där finns funktion för detta.

Reply to
Ulf Jagfors

Man har ju lovat bort övre delen av UHF-bandet till telekomindustrin! Där blev vi av med kapacitet.

Reply to
Ken

e

ngar. Om

lar 2009

x ej

ga

fler TV

S

r=E4tt.

kort med

satt

r ny

den en

X/MPEGXX box

E12)

erna =E4r

  1. > Band I l=E4r inte anv=E4ndas f=F6r digitala uts=E4ndningar i framtiden.
t

=E4r =E4r

ck

Vad har du f=F6r version? Vad =E4r det den uppdaterar? Hd startar och knattrar lite 5 p=E5 morgonen :-(

Reply to
buss100

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.