Överspänningsskydd

Vilka =F6versp=E4nningsskydd =E4r v=E4rda namnet? T=E4nkte till audio tv dvd=

m.m, och kanske datorn med. Hur m=E5nga watt klarar de? Kan man s=E4tta dem i v=E4ggen innan en grenkontakt med flera komponenter?

Reply to
buss100
Loading thread data ...

Kör själv med en äldre modell av dessa,

formatting link

Har inte haft några trasiga grejor bakom dessa, trots åsknedslag i området. Du måste dock ha jordade uttag, annars hjälper det inte.

--
Reply to: crister (at) minister (dot) com 

EU-medborgare och V8-partist - "Rör inte mina V8-or". 
 Click to see the full signature
Reply to
Crister Sporrong

De fungerar som så att de kortsluter om spänningen blir för hög. Alltså är det ingen begränsning på hur många watt förbrukarna kan dra, annat än det som säkringen i elcentralen medger. Du kopplar överspänningsskyddet i vägguttaget och grendosan utanpå överspänningsskyddet. Dessa skydd ger inte en fullständig garanti mot överspänningar, men kan vara vettigt om man har ett elnät som riskerar få höga transienter. Viktigt är att veta att dessa skydd förstörs lite för varje gång de får jobba. Med tiden kan man behöva byta. Att testa ifall det behöver bytas går knappast.

Reply to
Ken

dvd

Kan en radiostr=F6mbrytare typ nexxa funka mot mindre sp=E4nningstoppar (n=E4tfel) och/eller =E5ska?

Reply to
buss100

Endast om den innehåller transientskydd.

Reply to
Ken

o tv dvd

tta

g.

rna

T=E4nkte n=E4r str=F6mmen =E4r av.

Reply to
buss100

Ööööä?!?

GLUDEN

Reply to
GLUDEN

GLUDEN skrev:

Tänkte ja oxå !

--
))) pekke (((
Reply to
pekke

io tv dvd

=E4tta

=F6g.

karna

,

ar

=C5skan kan hoppa en bra bit, s=E5 ett rel=E4 r=E4cker nog inte.

Reply to
buss100

Man kan inte isolera bort blixten. Den kan hoppa många hundra meter! Bästa principen är att leda den rakaste vägen till jord.

Reply to
Ken

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.