Max spänning från 12v bosch växelströmmare?

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Vad E4%r max spE4%nning frE5%n 12v bosch vE4%xelstrF6%mmare? Skulle behF6%v=
a runt
36v. GE5%r nog med en gammal likstrF6%mmare. Om det gE5%r vad E4%r lE4%mpli=
gt i
ampere?


Re: Max spänning från 12v bosch väx elströmmare?

Quoted text here. Click to load it

Du kan få hög spänning om generatorn snurrar tillräckligt fort med full
ström @ max 15 volt matat på rotorn/fältspolarna. En bilgenerator kan
säkert ge uppåt 70 volt över lindningen olastat vid höga varvtal. (sett
amerikanarare som skaffar sig 110 Volt den vägen för att mata sina
glödlampor, mindre värmeelement och allströmsmotorer)

Maximala strömmen bestäms av magnetiska flödet på rotorn, och när du har
nått strömgränsen så fungerar generatorn som en strömgenerator och
strömmen ökar inte nämvärt ens om du kortsluter generatorn.

spänningen är beroende av varvtalet för en viss nivå av magnetiska
flödet på rotor.

I teori kan du få ut generatorns märkström även vid 36 Voltoch troligen
högre spänning. dock fins det lindningsresisitanser och annat som kanske
gör att varvtalet måste motsvara 50-70 Volt polspänning olastat för att
få ut 36 Volt fullastat.

Du får själv bygga din fältlindningströmsreglering och aldrig mata
rotorn (eller statorspolarna på likströmmare ) med mer än typ 15 Volt
över spolarna även om generatorspänningen ligger över 30-40 Volt, annars
är det risk att man bränner dessa - det är ingen vits att öka strömmen
ytterligare genom dessa med högre spänning då magnetmaterialet redan är
mättat magnetiskt.


En sista sak är att kolla generatorns temperatur, förlusterna torde inte
vara så mycket högre än vid 12 Voltsdrift, men kolla ändå...

en bilväxelströmsgenerator kommer förmodligen ha betydligt högre
verkningsgrad vid 35 Volt än vid 12 Volt då lindningsförlusterna och
likriktarförlusten pga. strömmen är i stort sett samma oavsett spänning,
högre frekvens (högre varavtal) kan dock ge högre magnetiska förluster i
  magnetmaterialet.Site Timeline