Limiter.

Här kommer en liten fråga till dig som har reda på alla el-kretsar.Jag sitter och tittar ganska mycket på TV och retar mig på den nivåhöjning som alltid förekommer så fort det blir ett reklaminslag så jag letar efter ett schema på en enkel nivåbegränsare ( limiter , kompressor ) så att jag får samma nivå på ljudet hela tiden. jag tar ut LF från TV:n och kopplar in till min stereo. Janne

Reply to
J G Jansson
Loading thread data ...

J G Jansson skrev:

r.Jag=20

jning som=20

efter ett=20

tt jag f=E5r=20

lar in till=20

Ja, det skulle jag ocks=E5 g=E4rna vilja veta. Mycket=20 irriterande......

Reply to
Ralph Höglund

Man skulle kunna sätta en MCU (AVR/PIC) som samplar linjeutgången med sin inbyggda A/D. Och sedan styr en op-amp (inbyggd D/A) som reglerar ljudnivån (både upp och ner). I princip en medelvärdes VU-meter, som shuntar ljudnivån. Komponentkostnad 200?

Någon som har kodförslag på ljudnivå mätning?

Reply to
Sky465nm

Oftast beror den där ljudnivåhöjning på att reklamen är hårt komprimerad till skillnad mot de vanliga programmen och därför hjälper inte en limiter/kompressor så bra. Toppnivån är det alltså inte så stor skillnad på. En kompressor skulle då kunna komprimera allt ljud för att få det lika, men det blir rätt jobbigt att lyssna på i längden. En riktigt bra ljudanläggnig med stora högtalare som spelar upp ljudet från TV:n tycker jag gör att man inte lider av reklamljudet som man gör med TVns inbyggda små högtalare. Reklammakarna tror att man köper mer om det är högt ljud på reklamen. Det är skit det här med kommersialismen.

Reply to
Ken

För ett par år sedan fanns kretsen SSM2165 eller SSM 2166 hos Elfa. Den tillverkas av Analog Devices och gör precis det du söker efter. Pris under

100 kr. Googla efter mer info.

På min tid som teknisk chef på Stjärn-TV/UPC så satte vi in proffsljudlimitrar mellan SAT-mottagarna och de analoga TV-kanalmodulatorerna i huvudcentralen. I och med detta så försvann nästan alla klagomål på ljudet från abonnenterna. Detta talade vi inte om för de kommersiella TV bolagen. Dom hade nog blivit sura på oss. Idag tror jag att denna finess är helt borttagen. Dessutom fungerar det inte vid vidaredistribution av digitala kanaler då man inte utan stora besvär och kostnader kan komma åt de digitala ljudkanalerna.

Ulf

"Ken" skrev i meddelandet news: snipped-for-privacy@4ax.com...

Reply to
Ulf Jagfors

J G Jansson:

formatting link

Reply to
Sven Svenson

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.