Cancer och 3G

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Frenetiskt lobbas nu att 3G är så hälsosamt, senast hörde jag i Klarspråk
hur ofarliga sändarna är i förhållande till alla starkare TV-sändare, som
inte gett någon cancer sas det. Bra för aktieägare i 3G, men faktabanken
skvallrar dock ex. om att personal på Teracom som sköter sändarna, brukar få
hälsoproblem som cancer etc.
Kvar står ju dessutom överskadlighet hos de som använder mobilerna utan
handsfree.Re: Cancer och 3G

Thomas Nord detektor har detekterat att aliasmissbrukaren Thomas Nord använde
aliaset

Just nu har Thomas Nord 894 olika alias,
nedan följer de 20 senaste.

Varje gång Thomas Nord använder ett nytt alias postas den kompletta aliaslistan
till grupperna alt.nuke.thomas-nord, se.prat.diverse och sci.cryonics
Mer information om aliasmissbrukaren Thomas Nord finns i Thomas Nord FAQ på
http://groups.google.com/groups?selm=nrrfdug15hk9f2qr50ilp0rgo73kg5fkua%404ax.com

snipped-for-privacy@See.Comment.Header (Mumsan)
snipped-for-privacy@See.Comment.Header (Bibbi)
snipped-for-privacy@remailer.hastio.orgRe: Cancer och 3G
Fan va less jag är på den där jävla thomas nord detektorn.

Quoted text here. Click to load it
använde aliaset
Quoted text here. Click to load it
aliaslistan

Quoted text here. Click to load it
http://groups.google.com/groups?selm=nrrfdug15hk9f2qr50ilp0rgo73kg5fkua%404ax.com
Quoted text here. Click to load itRe: Cancer och 3G

Fan va less jag är på den där jävla Thomas Nord.

Quoted text here. Click to load it
http://groups.google.com/groups?selm=nrrfdug15hk9f2qr50ilp0rgo73kg5fkua%404ax.com
Quoted text here. Click to load itRe: Cancer och 3G

Quoted text here. Click to load it

Då är vi två...

/MickeRe: Cancer och 3G
On Fri, 23 Jan 2004 05:42:45 +0100,Plitade "DataSpider"

Quoted text here. Click to load it

Instämmer med följande talare.


Re: Cancer och 3G
On Fri, 23 Jan 2004 00:02:43 GMT,Plitade "Krister Lund"

Quoted text here. Click to load it

Om inte den där satans T.N. hade existerat så hade ingen detektor
funnits på usenet. Så det är den där jävla Nord du ska hata...

Se det som så att T.N är ett pucko som inte psykvården kan hjälpa.

Re: Cancer och 3G

Quoted text here. Click to load it

Thomas Nord detektorn verkar ju vara minst lika puckad som absolut aldrig
ger sig och ska ha sista ordet.Re: Cancer och 3G

Quoted text here. Click to load it
T.N. kan ju i alla fall med all rätt skylla på att han inte fått den vård
han tydligen behöver enligt flera, särskilt den där detektorn, och därmed
enligt svensk rättspraxis inte kan rå för det, vilket inte tn-detektorn kan
skylla på. Han gör det i stället med flit, vilket jag anser vara en ännu
grövre förseelse. I stället för ett inlägg blir det nu en tråd med minst ett
svar, vilket fördubblar skadan som t.n. eventuellt råkat ge upphov till.

/DanneSite Timeline