[usb] mass storage

Reply to
identyfikator: 20040501
Loading thread data ...

formatting link

Reply to
shg
Reply to
identyfikator: 20040501
Reply to
identyfikator: 20040501

maksymalna długość pakietu dla EP0

Czego nie rozumiesz? ;)

Reply to
Michoo
Reply to
identyfikator: 20040501
Reply to
identyfikator: 20040501

Ale...bełkot...przeczytaj...usb...in...nutshell...

Nie, po pierwszych 8 wywróży sobie resztę.

Raczej jakiś głupek się za to zabiera.

Nie pyta o długość bufora. Pyta o deskryptor urządzenia.

Reply to
Michoo
Reply to
identyfikator: 20040501
Reply to
identyfikator: 20040501
Reply to
identyfikator: 20040501
Reply to
identyfikator: 20040501
Reply to
identyfikator: 20040501
Reply to
identyfikator: 20040501

Najlepiej w ogóle nie karmić, to może zdechnie...

Reply to
Adam Wysocki
Reply to
identyfikator: 20040501
Reply to
identyfikator: 20040501

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.