UART bootloader w AVR32

ello,

jak uruchomić UART bootloader w AT32UC3L? podobno jest, ale nigdzie nie mogę znaleźć jak się nim obsłużyć ...

pozdr

a.

Reply to
Artur Miller
Loading thread data ...

W dniu 2013-12-28 21:22, Artur Miller pisze:

Tu masz wszystko czego potrzebujesz:

formatting link
(serii L też się to dotyczy)

Reply to
Robert Zemła

L nie ma USB ...

am

Reply to
Artur Miller

W dniu 2013-12-29 22:21, Artur Miller pisze:

Nie wszystkie. W tych co nie ma programujesz UART'em. Teoretycznie ten

masz w ASF'ie.

Reply to
Robert Zem³a

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.